Odpowiedzi

2010-01-23T13:30:22+01:00
- krótki najczęściej żartobliwy lub liryczny wiersz, oparty na anegdocie lub dowcipnym koncepcie.

Fraszki Kochanowskiego :

* refleksyjno-filozoficzna ("Na dom w Czarnolecie" - filozoficzna; "Na most
warszawski " - refleksyjna)
* satyryczna, kpina z ludzkich wad, obyczajów ("O kapelanie", "O kaznodziei")
* autobiograficzna ("Do gór i do lasów")
* miłosna ("Do Hanny", "Do dziewki")
* zawierająca własne twórczości autora ("Do fraszek" - księgi trzecie, "Ku
Muzom")
* ukazywanie i zachwyt pięknem natury ("Na lipę")
* patriotyczna ("Na sokolskie mogiły")
* religijna ("Modlitwa o deszcz").Porównanie struktury pieśni i fraszki:

_____________________________________________________________________________
| Pieśń | Fraszka |
| | |
|_____________________________________|_______________________________________|
| | |
|* rozmaitość tematów, stylów, |* zwarta stylistycznie literacka forma;|
| kategorii; |* różnorodność tematyczna; |
|* zróżnicowanie rozmiarów wiersza (od|* organizacja wiersza pozwalająca |
| 5 - do 13 - zgłoskowa); | wykonanie wokalne; |
|* motywowane użycie lub nieużycie | |
| przerzutni; |liryka śpiewana "nie lubi" przerzutni |
|* zastosowanie strof lub rezygnacji z|"odpowiada" jej natomiast członowanie |
| nich na rzecz tzw. wiersza |wersowego i składniowego |
| stychicznego (bezzwrotkowego, | |
| ciągłego). | |
2010-01-23T13:31:21+01:00
Fraszka jest to krótki, rymowany lub wierszowany utwór literacki o humorystycznej lub ironicznej tematyce. Cechą charakterystyczną jest fakt, że posiada puentę. Osobą, która wprowadziła fraszkę to literatury polskiej był Jan Kochanowski.