Zadanie 1 (2 pkt.)

Spośród wymienionych określeń wybierz geograficzne czynniki klimatotwórcze:

a) ciepły prąd morski
b) temperatura powietrza
c) odległość od morza
d) wiatry
e) ukształtowanie powierzchni
f) usłonecznienie
g) szerokość geograficzna
h) cienienie atmosferyczne
i) pokrycie terenu
j) wilgotność powietrza


…………………………………………………………………….

Zadanie 2 (4 pkt.)

Wyjaśnij różnice pomiędzy terminami:

A. pogoda – klimat

pogoda - ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

klimat -
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


B. topoklimat – mikroklimat

topoklimat-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

mikroklimat-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Zadanie 3 (2 pkt.)
Na podstawie próbnego arkusza maturalnego 2009 wykonaj zadanie 12.……
Podwyższenie średniej temperatury powietrza


……. …………
……


Zadanie 4 (2pkt.)
Na podstawie próbnego arkusza maturalnego 2009 wykonaj zadanie 14.

Numer
strefy
klimatycznej Rozkład opadów atmosferycznych charakterystyczny
dla strefy klimatycznej
Opady występują we wszystkich porach roku, z przewagą opadów zimowych dla klimatu typu morskiego i opadów letnich dla typu kontynentalnego.
Opady całoroczne, nieznaczne, głównie w postaci śniegu.
Opady przeważnie lub wyłącznie letnie. Zróżnicowanie rocznej sumy opadów od poniżej 50 mm do ponad 2000 mm.

Wysokie opady całoroczne lub koncentrujące się w jednej lub dwóch porach deszczowych.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T13:54:27+01:00
Zad 1
Czynniki klimatotwórcze:
a) ciepły prąd morski
c) odległość od morza
e) ukształtowanie powierzchni
g) szerokość geograficzna
1 5 1
2010-01-23T18:41:28+01:00
Zad1.
a) ciepły prąd morski
b) temperatura powietrza
d) wiatry
f) usłonecznienie
h) cienienie atmosferyczne
) wilgotność powietrza