Zad 1
Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 16, a długość podstawy stanowi
2/3(ułamek) długości ramienia.Oblicz długośc boków tego trójkąta.

Zad 2
Zakupiono bilety do kina, za które zapłacono 196 zł. Bilet zwykły jest o 4 zł droższy od ulgowego.Ile kosztuje bilet zwykły, a ile ulgowy, jeśli zakupiono 3 bilety zwykłe i 20 ulgowych.

zad 3
Chłopcy lepili bałwany.Utoczyli więcej niż 10,ale mniej niż 15 kul śniegowych.Próbowali stawiać bałwany z 2,3 lub 4 kul,ale zawsze zostawała im 1 kula.Ile kul śniegowych ulepili chłopcy?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T14:02:19+01:00
1. x - długość ramienia
2/3 x - długość podstawy

2x + 2/3x = 16
2 2/3x = 16 / :2 2/3
x = 6 - długość ramienia

16 - 2*6 = 4 - długość podstawy

2. x - bilet ulgowy
x+4 - bilet zwykły

3 * (x+4) + 20x = 196
3x + 12 + 20x = 196
23x = 196-12
23x = 184 /:23
x = 8
x + 4 = 8+4 = 12

6 4 6
2010-01-23T14:06:30+01:00
1. a-ramie b -podstawa
b = 2/3a
ob = 16
ob = 2a + b
16 = 2a + 2/3a
16 = 2 2/3a
2 2/3 a = 16 / : (2 2/3)
a = 6

2.
196 - cena biletów
x- b. ulgowy
x + 4 - b. zwykły
20x + 3(x + 4) - cena biletów

20x + 3(x + 4) = 196
20x + 3x + 12 = 196
20x + 3x = 196 - 12
23x = 184 /: 23
x = 8 zł - ulgowy

8 + 4 = 12 zł - zwykły

3. nie wiem
4 4 4