Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T14:47:43+01:00
Schuman Robert (1886–1963), urodzony w Luksemburgu, w czasie I wojny światowej żołnierz armii niemieckiej, a po niej jej zakończeniu polityk francuski – typowy „człowiek pogranicza”, na którego rozwój wywarły wpływ kultura francuska i niemiecka. Po studiach prawniczych w Niemczech, rozpoczął praktykę adwokacką w Metz - wówczas mieście niemieckim.

Monnet Jean (1888–1979), francuski polityk, dyplomata i ekonomista. W czasie I wojny światowej kierował francusko-brytyjskim komitetem koordynacyjnym do spraw uzbrojenia wojennego. W okresie międzywojennym robił karierę w międzynarodowych instytucjach politycznych i gospodarczych, był m.in. zastępcą sekretarza generalnego Ligi Narodów. Uczestniczył w tworzeniu Banku Inwestycyjnego w Nowym Jorku. Był likwidatorem trustu producentów zapałek Kreuger and Toll. Równocześnie pracował jako doradca finansowy firm amerykańskich. Nabyte doświadczenia wykorzystał po 1945 roku aktywnie uczestnicząc w procesie europejskiej integracji.

Spaak Paul Henri (1899–1972), belgijski polityk i prawnik. Jeden ze współtwórców i przywódców Belgijskiej Partii Socjalistycznej, od 1932 deputowany do parlamentu. 1936–57 wielokrotny minister spraw zagranicznych (również w rządzie emigracyjnym w Londynie) i premier. 1946 przewodniczacy pierwszego Zgromadzenia Ogólnego ONZ;

De Gasperi Alcide (1881–1954), polityk włoski. Od 1905 redaktor dziennika "Il Trentino". 1911–1918 poseł do parlamentu wiedeńskiego z ramienia regionalnej partii katolików, gdzie reprezentował interesy mniejszości włoskiej. W 1919 współzałożyciel Włoskiej Partii Ludowej (PPI), od 1923 jej przewodniczący. Od 1921 deputowany do parlamentu włoskiego.


Adenauer Konrad (1876–1967), niemiecki prawnik, polityk, działacz chrześcijańsko-demokratyczny. Od 1906 członek Partii Centrum. W okresie międzywojennym prezydent Pruskiej Izby Panów, przewodniczący Pruskiej Rady Państwa, nadburmistrz Kolonii. 1933 zwolniony ze stanowisk przez władze hitlerowskie. W związku z zamachem na Hitlera (1944) powtórnie uwięziony. Po wkroczeniu aliantów do Kolonii (1945) ponownie objął urząd nadburmistrza.

De Gaulle Charles André (1890–1970), francuski mąż stanu, generał brygady (od 1940). Uczestnik I wojny światowej. W latach 1919–1921 (z przerwą) był członkiem francuskiej misji wojskowej w Polsce. W 1924 ukończył L`Ecole de Guerre. Po I wojnie światowej propagował idee wojny manewrowej przy użyciu jednostek pancernych. W latach 1932-1936 sprawował funkcję sekretarza Rady Obrony Narodowej. Od 1937 był dowódcą 507. pułku czołgów, od 1940 4. Dywizji Pancernej, która wyróżniła się w bitwach pod Laon i nad Sommą.

Churchill Sir Winston Leonard Spencer (1874-1965), polityk brytyjski, mąż stanu. Po zakończeniu służby wojskowej w brytyjskiej armii kolonialnej, deputowany w brytyjskiej Izbie Gmin.Zajmował stanowiska ministerialne w rządach kierowanych tak przez konserwatystów, jak i liberałów. 1908–1929 kolejno pełnił funkcje ministra handlu, spraw wewnętrznych, I Lorda Admiralicji, ministra wojny i ministra skarbu. Popierał interwencję w Rosji przeciwko bolszewikom. Przeciwnik ugodowej polityki A.N. Chamberlaina wobec A. Hitlera.
6 3 6
2010-01-23T14:48:25+01:00
1.Charles de Gaulle (1890 - 1970)
Prezydent Francji w latach 1959-69, zwolennik ograniczania roli Stanów Zjednoczonych na kontynencie.Francuski mąż stanu, generał, dekolonizator Algierii i twórca V Republiki Francuskiej był autorem nowatorskiej idei przyjaźni między narodami, opartej na wspólnym dziedzictwie.
2.Konrad Adenauer (1876 - 1967)
Niemiecki prawnik, polityk, działacz chrześcijańsko-demokratyczny.Pierwszy kanclerz Niemiec po wojnie, współtwórca idei zjednoczonej Europy, był osobą, która wywarła znaczny wpływ na kształt niemieckiej polityki po drugiej wojnie światowej.
3.Jean Monnet (1888 - 1979)
Francuski polityk i ekonomista.Współautor koncepcji powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, pierwszy przewodniczący jej organu wykonawczego - Wysokiej Władzy.
4.Robert Schuman (1886 - 1963)
Polityk francuski, współtwórca idei powowłania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Minister spraw zagranicznych Francji w latach 1948-1952.
5.Alcide De Gasperi (1881 - 1954)
Premier Włoch w latach 1945-53, współautor i realizator koncepcji integracji europejskiej, współinicjator utworzenia w 1949 r. Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
6.Jacques Delors (ur. 1925)
Francuski ekonomista i polityk, przez trzy kadencje był przewodniczącym Komisji Europejskiej
7.Paul-Henri Spaak (1899-1972)
Wielokrotnie był premierem i ministrem spraw zagranicznych Belgii, był pierwszym przewodniczącym Rady Europy oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego EWWiS, w latach 1957-1963 pełnił funkcję sekretarza generalnego NATO.
5 3 5