Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T14:47:02+01:00
A)
Al₂(SO₄)₃ + 6H₂O = 2Al(OH)₃ + 3H₂SO₄

2Al³⁺ + 3SO4²⁻ +6H₂O = 2Al(OH)₃ + 6 H⁺ + 3 SO₄²⁻

2Al³⁺ + 6H₂O = 2Al(OH)₃ + 6 H⁺

odczyn kwaśny (obecność jonów H⁺)

b)
Mg(NO₃)₂ + 2 H₂O => Nie ulega hydrolizie (mocny kwas i mocna zasada)