Wypowiedź poniższą przeredaguj na styl potoczny, artystyczny lub retoryczny.

Art 48
1. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Art 72
1. Rzeczpospolita polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem wyzyskiem i demoralizacją.
2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych [...]

Daje najlepsze czekam do niedzieli wieczór!!!Nie z neta ani od Narqu!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T14:25:41+01:00
1)Starzy mogą wychowywać dzieciaki, tak jak chcą. Powinno toto obejmować level dojrzałości bachora oraz co lubi a co nie.
2)Tylko sąd może uznać, że dzieciak zostaje np. odłączony od starych.

1)Polska zapewnia, że dziecko jest save. Każdy może se żądać save'u dziecka przed solówą.
2)Dzieciak bez starych może iść np. do domu dziecka.