1.Oblicz p% z q% liczby 1200
2.Prędkość p km/h wyraź w m/s
3.Prędkość a m/s wyraź km/h
4. Zapisz różnice liczby x i liczby o 40 % większej od liczby o 18 mniejszej od x.
5. O ile centymetrów kwadratowych zwiększy sie pole trójkąta o podstawie a cm i wysokości o 4 cm krótszej od podstawy, jeżeli wyskość zwiększymy o 10cm?

1

Odpowiedzi

2010-01-23T14:32:40+01:00
1) p% * (q% * 1200)
2) x km/h = x * 10/36 m/s
3) x m/s = x * 36/10 km/h
4) x - 140% * (x - 18)
5) Przyjmując, że a = 5, obliczamy pola obu trójkątów:
P₁ = (a*h) / 2 = (5*1) / 2 = 2,5
P₂ = (a*h) / 2 = (5*1+10) / 2 = (5*11)/2 = 22,5
22,5 - 2,5 = 20