Odpowiedzi

2016-10-21T22:57:12+02:00

1.Przedstaw przyczyny kryzysu Republiki Rzymskiej w I w p.n.e

- bardzo słaby senat

- niemoc w radzeniu sobie z wciąż powiększającym się Imperium

- wodzowie, którzy dowodzili w bitwach i je zwyżęciali, miel ogromny autorytet w społeczeństwie, oni sami z kolei nie chcieli być podporządkowani republice – zawiązanie triumwiratu w 60 r p.n.e. przez Gnejusza Pompejusza, Juliusza Cezara i Marka Krassusa – Cezar przejął władzę w Rzymie

-popadające w ruinę gospodarstwa chłopów, którzy przenosili się do Rzymu i „zasilali” najbiedniejsze warstwy, szukając zasiłków

2.Wyjaśnij powody ataku Juliusza Cezara na Galię

Była ona najważniejszą rzymską prowincją. Po zawarciu triumwiratu chciał być jej namiestnikiem, jednak senatorowie się nie zgadzali, musiał więc to zrobić siłą i podstępami.
3.Jakie znaczenie dla Galów miało oblężenie Alezji?

Oblężenie Alezji było największą bitwą oblężniczą w historii starożytności, ostatnim etapem wojen galijskich. Zbuntowani Galowie po długim czasie odpierania rzymskich ataków, poddali się. Cezar mógł objąć władzę w Galii.

1 5 1