Żaneta rozróżnia kolory, ale jest nosicielką hemofilii. Ma szeroki nos, piwne oczy i grupę krwi B. Jej
matka miała wąski nos i niebieskie oczy, a ojciec był ciemnookim daltonistą o grupie krwi A. Żaneta
pojechała na wakacje w towarzystwie Andrzeja i Mariusza. Obaj są braćmi mającymi matkę nieobciążoną
żadną chorobą genetyczną i ojca chorego na hemofilię. Piwnooki Andrzej o szerokim nosie jest starszy i
ma grupę krwi A, a niebieskooki Mariusz (również o szerokim nosie) ma grupę krwi 0. Dziewięć
miesięcy później Żaneta urodziła wąskonosą, niebieskooką córeczkę, o grupie krwi AB, która nie
wykazuje objawów choroby genetycznej. (a) Kto jest ojcem dziecka i mężem Żanety? (b) Jakie jest
prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie wąskonosym synem nierozróżniającym kolorów?
(c) Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie szerokonosym synem chorym na
hemofilię? Pamiętaj, że allel warunkujący szeroki nos dominuje nad allelem warunkującym wystąpienie
nosa wąskiego, niebieskie oczy są cechą recesywną oraz że daltonizm i hemofilia są chorobami
warunkowanymi przez allele recesywne genów sprzężonych z płcią.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T22:23:07+01:00
A-oko piwne
a-oko niebieskie
B-nos szeroki
b-nos wąski
D-normalne rozróżnianie kolorów
d-daltonizm
H-brak hemofilii
h-hemofilia
IA i-grupa krwi A ( Andrzeja)
IB i - grupa B (Żanety)
ii- grupa krwi 0( Mariusza)

genotyp matki Żanety:aa bb X(DH)X(Dh) IB IB

genotyp ojca Żanety : AA BB X(dH)Y IA i

Genotyp Żanety: Aa Bb X (DH) X (dh) IB i
( geny oznaczające daltonizm i hemofilię bądź ich brak piszemy nad chromosomem X)

Genotyp matki braci: aa bb X(DH) X(DH) IA i
(możemy taki przyjąć na podstawie cech ujawnionych w fenotypie chłopców)

Genotyp ojca braci: Aa BB X(Dh) Y ii
(możemy taki przyjąć na podstawie cech ujawnionych w fenotypie chłopców)

genotyp Andrzeja: Aa Bb X (DH) Y IA i (zakładam,że jest zdrowy na podstawie tego,że jego córka nie wykazuje objawów choroby)

genotyp Mariusza: aa Bb( lub BB -za mało danych by to stwierdzić) X(DH lub Dh) Y ii

Genotyp dziecka: aa bb X(DH) X (DH lub dh-dziewczynka może być nosicielką bez objawów choroby,nie jest to wprost powiedziane) IA IB

a) Ojcem dziecka jest Andrzej,ponieważ grupa krwi IA IB,może powstać tylko z połączenia IA z IB, Mariusz ma grupę ii,co wyklucza go z ojcostwa,gdyż układ możliwy z krwi grupy Żanety i Mariusza dał by grupę krwi B (IB i) lub 0 (ii)

b) Prawdopodobieństwo urodzenia zarówno dziewczynki jak i chłopca wynosi 50%. Dziewczynki mogą być zdrowe lub nosicielkami choroby, chłopcy będą chorzy lub zdrowi .Do obliczeń bierzemy tylko 2 spośród 4 cech rodziców,a mianowicie geny warunkujące szerokość nosa (B i b) i geny warunkujące hemofilię i daltonizm (bądź ich brak),położone na chromosomie X:

Uzyskane genotypy dziewczynek:

BB X(DH) X (DH)- szerokonosa,zdrowa (1)
Bb X( DH) X (DH)-szerokonosa,zdrowa (1)
Bb X(DH) X (dH)-szerokonosa,nosicielka daltonizmu (1)
bb X(DH) X ( dH) - wąskonosa nosicielka daltonizmu
BB X(DH) X ( dh) -szerokonosa nosicielka daltonizmu i hemofilii(1)
Bb X ( DH) X (dh)-szerokonosa,nosicielka daltonizmu i hemofilii (2)
bb X (DH) X (dh)-wąskonosa ,nosicielka daltonizmu i hemofilii (1)

Uzyskane genotypy chłopców:

BB X (DH) Y-szerokonosy zdrowy(1)
Bb X (DH) Y-szerokonosy zdrowy (1)
Bb X (dH) Y-szerokonosy daltonista (1)
bb X (dH) Y -wąskonosy daltonista (1)
BB X (dh) Y- szerokonosy,chory na daltonizm i hemofilię (1)
Bb X (dh) Y- szerokonosy,chory na daltonizm i hemofilię (2)
bb X (dh) Y-wąskonosy,chory na daltonizm i hemofilię (1)

Nas interesują tylko chłopcy o wąskich nosach,daltoniści. Wśród wszystkich genotypów zarówno dziewcząt i chłopców, o takich cechach fenotypowych jest tylko 1. Prawdopodobieństwo zatem wynosi 1:16 lub 6,25%

bo: 16 stanowi 100%
to 1 stanowi X % → X= 100% × 1 :16 = 6,25 %

c) Szerokonosych chłopców chorych na hemofilię (na daltonizm również) jest 2 wśród uzyskanych fenotypów,czyli prawdopodobieństwo wynosi 2:16 lub 12,5 %