Jak się rozwiązuje roczną amplitudę temperatury,rocznej sumy opadów i średniej temp.
zad2. Formy erozyjne i akulminacyjne na pustyni.
zad. 3 Podaj typy wysp ze względu na sposób powstania.
Rozumienie pojęć: preria,step, nandu czy coś takiego,dorzecze,system rzeczny, oaza,scrub,lateryt,apartheid.

3

Odpowiedzi

2010-01-23T14:40:04+01:00
Roczna amplituda powietrza - różnica między temperaturą najcieplejszego i najzimniejszego miesiąca w roku

Roczna suma opadów - dodajesz wszystkie opady miesięczne

Średnia temperatura :
a)dzienna - mierzysz co godzinę i dzielisz na 12
b) tygodniowa - suma wszystkich średnich temperatur dziennych i dzielisz na 7
c) miesięczna wszystkie średnie temperatur dziennych i dzielisz przez liczbę dni miesiąca
d) roczna - suma wszystkich średnich miesięcznych przez 12
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T14:40:34+01:00
1.Amplituda - różnica między najwyższym i najniższym czynnikiem.
Roczne sumy opadów - sumujesz wszystkie opady.
średnie temperatury - sumujesz wszystkie temperatury i dzielisz przez ilość tych temperatur.

2. Formy erozyjne: wąwozy, grzyby skalne
Formy akumulacyjne: wydmy

3. kontynentalne,oceaniczne, mikrokontynentalne, atole, powstałe z łach piaszczystych nanoszonych w wyniku działania prądów morskich lub materiału lądowego wynoszonego przez ujścia większych rzek.

preria - rozległe obszary porośnięte roślinnością trawiastą, w Ameryce Północnej.
step - równina pozbawiona drzew, rzek i jezior.

nandu - (nie wiem czy chodzi akurat o to) - strusie amerykańskie i strusie pampasowe

dorzecze - zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki.

system rzeczny - rzeka główna wraz ze wszystkimi dopływami.

oaza - teren o bardzo bujnej roślinności na obszarze pustyń i półpustyń.
Występują one w miejscach, gdzie woda z rzek przenika do gruntu (oazy nadrzeczne) lub w miejscach, gdzie zwierciadło wody gruntowej znajduje się na takiej głębokości, że dosięgają je korzenie roślin.

scrub - formacja roślinna, odmiana buszu, charakterystyczna dla Australii. Tworzą ją wiecznie zielone, twardolistne zarośla, składające się głównie z krzewiastych gatunków eukaliptusów i akacji.

lateryt - skała osadowa należąca do grupy skał alitowych. Stanowi mieszaninę wodorotlenków żelaza i glinu.

apartheid - system ścisłej segregacji rasowej, stworzony w oparciu o doktrynę głoszącą ustawowe i kulturowe oddzielenie ras i odrębność ich rozwoju, noszący w praktyce cechy rasizmu.
2010-01-23T19:10:38+01:00
Roczna amplituda temperatur-od najwyższej temperatury odejmujesz najmniejszą
Roczna suma opadów - sumujesz wszystkie opady
średnie temperatury - sumujesz wszystkie temperatury i dzielisz przez ilość miesięcy.

2.
- erozyjne: grzyby skalne, wąwozy
- akumulacyjne: wydmy

3. kontynentalne,oceaniczne, atole, mikrokontynentalne,powstałe z łach piaszczystych

preria - rozległe obszary porośnięte roślinnością trawiastą, Meksyk, Płd USA.
step - równina porośnięta wysokimi trawami(np.Ukraina).

nandu - gatunek strusi

dorzecze - obszar, z którego wody powierzchniowe spływają danej rzeki, będącej zlewiskiem morza.

system rzeczny - rzeka wpadająca do morza ze wszystkimi jej dopływami.

oaza - teren o bujnej roślinności na terenie pustynnym.


scrub - formacja roślinna, występująca w Australii. Tworzą ją twardolistne zarośla, składające się z eukaliptusów i akacji.

lateryt - skała osadowa należąca do grupy skał alitowych. Stanowi mieszaninę wodorotlenków żelaza i glinu.

apartheid - system ścisłej segregacji rasowej, stosowana przez długi czas w RPA