Zad.1 Przez jeden z kranów woda wypływa ze zbiornika, a przez drugi do niego wpływa. Gdy otworzymy oba krany zbiornik zostanie napełniony wodą w ciągu 20 godzin. W ciągu ilu godzin pierwszy kran opróżnia pełny zbiornik, a drugi napełnia pusty zbiornik, jeżeli wiadomo, że czas napełniania zbiornika jest o godzinę krótszy od czasu jego opróżniania?

1

Odpowiedzi

2010-01-23T15:04:13+01:00
-objętość zbiornika,
v_{1}- prędkość napełniania "napełnianiającego" kranu, v_{2}-prędkość opróżniania "opróżniającego" kranu,
t- czas potrzebny do napełnienia przez kran "napełniający"

w załączniku jest reszta
1 5 1