Pomocy!!!

Dodajcie daty do tych wydarzeń:
-wyprawa Napoleona przeciwko Rosji
-zajęcie Księstwa Warszawskiego przez Rosjan

Co pasuje do Józefa Poniatowskiego z tych określeń:
dowódca Legionów polskich
twórca Legionów Polskich
uczestnik wyprawy Napoleona przeciwko Rosji
władca Księstwa Warszawskiego
ostatni Król Polski
dowódca armii Księstwa Warszawskiego

Wyjaśnij pojęcia:
powstanie narodowe-
wojna partyzancka-
dyktator-

Proszę o szybką odpowiedź błagam potrzebuje to na jutro!!!

2

Odpowiedzi

2010-01-23T17:44:49+01:00
-wyprawa Napoleona na Rosję odbyła sie w 1812r
-1815r.
-uczestnik wyprawy Napoleona przeciwko Rosji
-dowódca armii Księstwa Warszawskiego
- ostatni Król Polskipowstanie narodowe- zbrojne wystąpienie ludności jednego panstwa przeciwko drugiemu
-wojna partyzancka- to forma walki zbrojnej jednej ze stron, polegająca na róznych formach walk
dyktator- urzędnik któremu przyznawano władze absolutną
10 3 10
2010-01-23T17:45:55+01:00
Wyprawa napoleona - 1812 - 1815r.
zajęcie Księstwa Warszawskiego - 1813r.

do księcia Józefa Poniatowskiego pasuje:
- uczestnik wyprawy napoleona
- dowódca armii księstwa warszawskiego
12 4 12