Odpowiedzi

2010-01-23T16:20:41+01:00
Jezus Chrystus- "namaszczony, pomazaniec, mesjasz", ur. ok. 8 -4 p.n.e., miejsce sporne: wg Ewangelii Betlejem, zdaniem wielu historyków prawdopodobnie Nazaret, zm. ok. 30-33 n.e. w Jerozolimie), Jezus z Nazaretu – centralna postać chrześcijaństwa. Według chrześcijan założyciel chrystianizmu, Syn Boży i Zbawiciel.

Dla większości wyznań i Kościołów chrześcijańskich Jezus jest także wcieleniem Boga w osobie Syna Bożego. W islamie uznawany jest za proroka.

Głównymi źródłami informacji o Jezusie Chrystusie są Ewangelie, z których cztery Kościół uznał za kanoniczne i włączył jako do Nowego Testamentu ustanawiając źródło swojej doktryny. Pozostałe natomiast uznane zostały za apokryfy. Informacje zawarte w tych ostatnich, są bardziej cenne dla badaczy środowiska, w jakim te dzieła powstały, niż dla poznania życia Jezusa i jego nauki. Istnieją także nieliczne źródła pozachrześcijańskie traktujące o Jezusie. Potwierdzają one historyczność postaci Jezusa, nie dostarczając jednak szczegółów z jego życia.

Według zapisów w Ewangeliach Jezus nauczał w Galilei i Judei w rzymskiej Palestynie, został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie w Jerozolimie zgodnie z wyrokiem rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata, a trzeciego dnia po śmierci zmartwychwstał, co stanowi o sednie doktryny chrześcijaństwa.

Według pism wczesnochrześcijańskich nauka Jezusa została rozpowszechniona przez uczniów nazywanych Apostołami.
12 3 12