Zeszyt ćwiczeń-Odkrywamy świat część2

str.36.zadanie3
Określ warunki rolniczego wykorzystania ziemi i oceń efekty uzyskiwane przez rolnictwo japońskie.
str.36.zadanie4
Jakie zaplecze surowcowe ma nowoczesny przemysł Japonii.
str.36.zadanie5
Które dziedziny produkcji przemysłowej stawiają Japonię w czołówce światowej?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T15:33:47+01:00
1.Warunki naturalne Japoni stwarzają ograniczone możliwości rozwoju rolnictwa. Grunty orne zajmują zaledwie 12% obszaru kraju. Powierzchnia wielu gospodarstw nie przekracza 1 hektara. Mimo to japońskie rolnictwo jest bardzo wydajne i nowoczesne. Charakteryzuje się wysokim poziomem mechanizacji oraz dużym zużyciem nawozów sztucznych. Wiele terenów jest sztucznie nawadnianych. Dzięki temu uzyskuje się na nich wysokie plony. W Japonii uprawia się przedewszystkim ryż i pszenicę. Dużą rolę odgrywa także uprawa jęczmienia, herbaty oraz warzyw i owoców. Hodowla zwierząt ma drugorzędne znaczenie.

2. W Japonii jest bardzo mało surowców, głównie: węgiel kamienny, miedź, cyna, mangan, cynk, ołów, piryt, żelazo, boksyty, gaz ziemny. Japonia musi sprowadzać do tego stopnia, że 90% produkcji przemysłowej oparte jest na surowcach importowanych.


3. przemysł włókienniczy, przemysł elektromaszynowy, przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny, przemysł środków czystości ifarmaceutyczny, przemysłu przetwórczy (mineralny, spożywczy czy poligraficzny),przemysł wysokiej technologii (elektroniczny i precyzyjny).
4 4 4