Podane szybkości różnych obiektów i zjawisk. Przelicz metry na sekunde wypadkach bardzo dużych i bardzo małych liczb zastosuj potęgi.
a)∨₁=0,003 mm/s
b)∨₂=0.2 km/s
c)∨₃=36 km/h
d)∨⁴=170 km/h
e)∨₅=7200 km/h
f)∨₆=29,6 km/h

1

Odpowiedzi

2009-10-01T20:19:03+02:00
A)∨₁=0,003 mm/s = 3*10^-06 m/s
b)∨₂=0.2 km/s = 200 m/s
c)∨₃=36 km/h = 10 m/s
d)∨⁴=170 km/h = 47,22 m/s
e)∨₅=7200 km/h = 2000 m/s
f)∨₆=29,6 km/h = 8,22 m/s
2 3 2