Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T16:47:52+01:00
Nigdy nie byłam zdolna do grania w piłkę nożną. Koledzy i koleżanki się ze mnie śmiali, mówiąc krótko nie miałam talentu do grania w piłkę nożną. Miałam inne zianteresowania ale nie maiłam chęci ich spełniać. najgorszym upokorzeniem była gra w piłkę na lekciach wuchowania fizycznego, dlatego że stałam na bramce, nie nawidziłam tej lekcji dlatego że często pucszczałam bramki.
I never was clever to playing in foot ball. Colleagues and friend oneself they with me laughed, saying briefly I had not talent to playing in foot ball. I had different zianteresowania but not to fulfil maiłam of desire their. Game was in ball the worst humilitating on lessons of physical education, therefore that I stood on goal, I hated this lesson therefore that I let go goal often.

Zycze dobrej oceny;)