Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T15:44:24+01:00
1.Nieporządek
2.Niedyskrecja
3.nieprzyjaciel
4.niewygoda
5.niechęć
6.Niepalenie
7.Niemiły
8.niemłody
9.niedobry
10.Nieżyciowy
11.niemile
12.Niejasno
13.Niesmacznie
14.Niedobrze
15.Nieco
15.Niejeden
16.Niejaki
17.Niejaka
18.Niektórzy
19.Niewielu
20.Niedorzeczny
21Niegrzeczny
22.Niezbadany
23.Nieoceniony
24.Niedościgniony
25.Nietaktownie
26.Nie spać
27.Nie biec
28.Nie jestem
29.Nie czytaj
30.Nie sprzedaliby
31.Nie należy
32.Nie żal
33.Nie śpiąc
34.Nie myśląc
35.Nie rosnące
36.nie rozpoczęto
37.nie otwarta
38.Nie łatwiej
39.Nie prędzej
40.Nie bardzo
41. Nie zawsze
42.Nie wszędzie
43.Nie czworo
44.Nie mój
45.Nie ja
46.Nie ten
47.Nie dostatecznie
48.Nie pogoda
49.Nie ojciec
50.Nie całkiem
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T15:47:06+01:00
Nie należy 1
nie nakryto 2
najnieszczęśliwszy 3
niedomagać 4
niedowidzieć 5
nieprzyjaciel 6
nieważny 7
nie ma 8
nie wypadałoby 9
nie wolno 10
nie raz 11
nie dwa 12
nie ja 13
nie najsprytniejszy 14
nie szybki 15
nie życzy 16
nie zjem 17
nie piła 18
nie rządzi 19
nie marzyć 20
nie zdjąć 21
nie wziąć 22
nie śpiewa 23
nie kopie 24
nie pracuje 25
nie myśli 26
nie uważa 27
nie krótszy 28
nie mniejszy 29
nie najwyższy 30
nie najlepszy 31
nie najwyżej 32
nie najlepiej 33
nieposłuszeństwo 34
nieprzychylność 35
niepokój 36
nieszczęście 37
niemały 38
niegruby 39
niewysoki 40
nieładny 41
niebrzydki 42
nie źle 43
nieładnie 44
nieciekawie 45
niemądrze 46
niegrzecznie 47
niesymetrycznie 48
niesumiennie 49
niesłychanie 50

ZASADY PISOWNI CZĄSTKI BY I JEJ POŁĄCZEŃ:
1.Cząstkę –by oraz jej połączenia –bym, -byś, -byśmy, -byście pisze się łącznie:
-Z osobowymi formami czasowników, np. chciałbym, myślałaby, napisalibyśmy, weszłybyście, zapisaliby.
-Z osobowymi formami czasowników użytymi w funkcji bezosobowej, np. należałoby, chciałoby się.
-Ze wszystkimi spójnikami, np. aby, abyśmy, abyście, aczkolwiekby, aleby, aniby, byleby, bylebyśmy, choćby,
iżby, jakby, jakoby, jeśliby, żeby.
- Ze wszystkimi partykułami, np. aniby, anibyśmy, bodajby, bodajbyście, niechby, oby, obyśmy.
2.Cząstkę –by oraz jej połączenia – bym, -byś, -byśmy, -byście pisze się rozdzielnie:
- Po nieosobowych formach czasownika:
a)po bezokolicznikach, np. pomyśleć byś nie chciał, nalać by trzeba wody;
b)po formach zakończonych na –no,-to występujących w funkcji form czynnych, np.wypatroszono by rybę, zaproponowano by chłopom ziemię, powiedziano by prawdę ludziom;
c)po nieodmiennych wyrazach podobnych do czasownika pod względem funkcji ( można, trzeba, wolno, warto), np. można by zjeść coś dobrego, trzeba by wpaść do szkoły, wolno by tędy przejechać;
d)po wyrazach winien i powinien, które częściowo odmieniają się jak czasowniki, np.winien byś mu przeprosiny, powinni byśmy dawno to skończyć.
-Po zaimkach przysłownych , tak pytajnych, jak i względnych, oraz wskazujących, np. dlaczego by nie wypić tejherbaty, dokąd byście nie poszli, odkąd byś jeździł własnym samochodem, skąd bym to wziął,
tam byś zamieszkał.
-Kiedy występują w roli samodzielnych spójników, rozpoczynających następne zdanie składowe w zdaniu
złożonym, np. Krystyna prosiła go, by nie przesadzał z pompkami.
- Po częściach mowy, z którymi nie wiąże się znaczeniowo, ponieważ stanowi cząstkę formy czasownika, np.:
Tego chłopca byś nie zaprosiła ( nie zaprosiłabyś). Czegoś zimnego bym się napił. (napiłbym się).

UWAGA:
Partykułę by pisz łącznie z osobowymi formami czasownika, rozdzielnie natomiast po nieosobowych formach czasownika oraz po bezokoliczniku.

(słownik Ortograficzny, Greg, Złote Wydanie polecane przez nauczycieli z roku 2004).
1 5 1