Zad 1.

Oblicz objętość wodoru, która zużywa podczas syntezy amoniaku 10 dm(sześciennych) azotu (wszystkie objętości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)

Zad 2.

Oblicz masę wodorotlenku sodu konieczną do zobojętnienia roztworu zawierającego 20 gram kwasu siarkowego( VI)

Dam naj
ale fajnie jakby ktoś wytlumaczyl ;d

2

Odpowiedzi

2010-01-23T16:33:54+01:00
1. piszemy reakcje i uwzgledniamy wspolczynniki:
3H₂+N₂→2NH₃

xdm³H₂ - 10dm³N₂
3mol*22,4 - 1mol 22,4

x=10*3*22,4\22,4=30dm³
22,4 - obketosc gazow w warunkach normalnych
2.
2NaOH + H₂SO₄→Na₂SO₄ + 2H₂O
xg - 20g
2*40g - 98g

x=20*2*40\98=16,32g

40g - masa molowa NaOH
98 - masa molowa H₂SO₄
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T19:33:52+01:00
Zad 1.
Oblicz objętość wodoru, która zużywa podczas syntezy amoniaku 10 dm(sześciennych) azotu (wszystkie objętości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)

3 x22.4dm^3 22.4dm^3 2x22.4dm^3
3H2 + N2 -> 2NH3
xdm^3 10dm^3

jezeli 67.2dm^3 wodoru reaguje z 22.4dm^3 azotu
to xdm^3 przereaguje z 10dm^3
x=67.2dm^3 x 10dm^3/22.4dm^3
x=30dm^3

chdozi o to, ze piszesz rekacje, ktora zachdodzi, na gorze zapisujesz ile dm^3 danego pierwiastka pzrereaguja z drugim jezeli reakcja bedzie przeprowadzona w stosunku stechiometrycznym, a na dole to co amsz w dancyh, i pisesz proporcje, i iobliczasz ja( metoda na krzyz)

Zad 2.
Oblicz masę wodorotlenku sodu konieczną do zobojętnienia roztworu zawierającego 20 gram kwasu siarkowego( VI)

80g 98g 132g
2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H₂O
xg 20g

80g - 98g
xg - 20g

x=80g x 20g/98g=16.32g

taka samo jak powyzej, tylo, ze dane sa w gramaach, a rekacja zobojetnienia to po prostu reakcja kwasu z zasada
1 5 1