Odpowiedzi

2010-01-23T16:13:49+01:00
Y=2(x+1)²+4
y=2(x²+2x+1)+4
y=2x²+4x+2+4
y=2x²+4x+6
to jest funkcja kwadratowa
y=2x²+4x+6___________dla a=2 b=4 c=6
trzeba obliczyć deltę
Δ=b²-4ac=4²-4*2*6=16-48=-32 miejsc zerowych jej brak bo Δ<0
współrzędne wierzchołka
p=- b/2a=- ⁴/₂*₂=- ⁴/₄=-1
q=- Δ/4a=- ⁻³²/₄*₂=- ⁻³²/₈=4
W=(-1,4)
odp:B