Odpowiedzi

2010-01-23T16:08:53+01:00
Bursztyn bałtycki powstał około 40 mln lat temu z żywicy drzew iglastych żyjących wówczas. Obecny stan wiedzy wskazuje, że żywica mogła być wydzielana przez kilka gatunków drzew, z których udział jednego był dominujący. Żywica jest wytwarzana przez specjalne komórki pnia drzewa i wydzielana do kanałów żywicznych, biegnących pionowo i poziomo. Wypełnia przestrzenie w obrębie drewna, szczególnie pod korą. Każde zranienie drzewa powoduje jej wyciek, którego prędkość zależy m.in. od temperatury otoczenia: im cieplej, tym żywica jest bardziej płynna, im zimniej, tym jest bardziej gęsta. Zależy także od wewnętrznego ciśnienia soków drzewa, które jest najwyższe na wiosnę, w czasie najsilniejszego wzrostu. Wycieki żywicy na powierzchni kory przybierają formę małych i większych sopli o strukturze warstwowej.