Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T16:07:18+01:00
Pomaga ludziom biednym chorym, tym ktorzy nie maja opieki, takze samotnym starym ludziom
95 3 95
2010-01-23T16:15:44+01:00
Caritas jest to jedna z największych organizacji charytatywnych w Polsce i na świecie.Nadzór nad nią pełni Konferencja Episkopatu Polski.
Caritas pomaga wszystkim ,którzy potrzebują pomocy i wsparcia.
Najważniejsze akcje pomocy Caritas Polska, to m.inn;
- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - coroczna akcja pomocy - dzieciom z rodzin najuboższych.
- Jałmużna Wielkopostna - coroczna akcja zbiórki pieniędzy w okresie wielkopostnym do skarbonek wielkopostnych.
- Program PEAD
-Tydzień Miłosierdzia
-Program "Skrzydła"
-Wypoczynek dla dzieci.
-obiady dla dzieci z ubogich rodzin
94 2 94
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T16:31:39+01:00
Caritas zajmuje się działalnością dobroczynną.Pomaga i wspiera domy samotnych matek,domy dziecka,ośrodki dla bezdomnych,świetlice środowiskowe itp.Niesie swoją pomoc osobom starszym,niepełnosprawnym,głodującym,ciężko chorym.Akcje pomocy prowadzone są na całym świecie,udzielają pomocy w krajach nawiedzonych kataklizmami np:trzęsienie ziemi,powódź.Organizują zbiórki zabawek słodyczy i pomocy szkolnych dla rodzin biednych.Środki finansowe gromadzą organizując koncerty, poprzez kwestowanie,sprzedaż własnoręcznie robionych stroików świątecznych,sprzedaż świec w czasie świąt Bożego Narodzenia i baranków w czasie świąt Wielkanocnych.
68 3 68