Odpowiedz na pytania z fragmentu Antygony:

1.Dlaczego Antygona chce pochować brata?
2.Jaki system wartości reprezentuje Antygona a jaki Ismen?W którym momencie utworu każda z sióstr daje wyraz swym przekonaniom?
3.Wypisz epitety charakteryzujące siostry
4.Jakim władcą jest Kreon?Czy to według Ciebie zły człowiek ?
5.Czy Kreonowi można współczuć ?

Pytania z fragmentu utworu Sofokles Antygona z pod do klas II

3

Odpowiedzi

2009-10-01T18:17:22+02:00
1.Antygona chce pochować brata, ponieważ nie pozwoli na to aby dzikie rozszarpały ciało zmarłego.
2.Antygona reprezentuje osoby, które kierują się własnym sercem, nie boja się konsekwencji ani włądzy. Isemena zaś to osoba uległa, stawiająca na pierwszym planie króla(władzę). Na początku utworu gdy Antygona przedstawia Ismenie swój plan.
3.Antygona:
uparta, pewna siebie,
Isemna:
uległa, niepewna, cicha, spokojna, tchórzliwa.
4.Kreon jest władcą sprawiedliwym na sój sposób.Nie kieruje się uczuciami do rodziny, tylko prawem jakie rządzi w tym mieście. Uwazam,że nie jest złym człowiekiem, bo tak jak już wspomniałam jest sprawiedliwy, kieruje sie prawem.
5.Myślę , że powinno się mu współczuć, bo jako władca na pewno nie ma łatwo.Musi właściwie i sprawiedliwie wybierać między dobrem a złem. Musi podobac sie swojemu ludowi.
2009-10-01T18:21:16+02:00
1. Antygona chce pochować brata, ponieważ bardzo go kocha oraz chce, aby spoczął w pokoju. Antygona jest bardzo religijną i wierzącą osobą, dlatego tym bardziej chce pochować Polinejkesa.
2. Antygona przede wszystkim jest wierna swojej religii, wierze i bogom. To dla niej znacznie ważniejsze, niż prawa społeczne oraz zakazy króla Kreona. Ismena zaś nie jest tak wierzącą osobą, jak jej siostra. Boi się kary Kreona. Dla niej liczą się bardziej prawa państwowe, niż wiara i bogowie.
3. Antygona - religijna, sumienna, dla niej życie po śmierci jest ważniejsze, postępuje zgodnie z sumieniem, odważna, zbuntowana, moralna, dumna, uparta, oschła (np. w stosunku do Ismeny), opiekuńcza, sroga, nie jest wyrozumiała, kieruje się miłością, samolubna.
Ismena - lękliwa, bojaźliwa, podporządkowana.
4. Kreon jest władcą bardzo stanowczym. Antygona nazwała go wręcz "tyranem". Nie chciał cofnąć swojego rozkazu i skazał Antygonę na śmierć. Nie zwrócił uwagi nawet na to, że była kobietą oraz kierowała się miłością do brata. Jej zamiary były stuprocentowo pokojowe, co nawet symbolizują słowa: "współkochać przyszłam, nie współnienawidzić". Kreon nie liczył się ze zdaniem innych, chociażby ze zdaniem Terezjasza. Jest uparty, nieugięty i gwałtowny. Dla niego władza to świętość, zupełnie nie liczy się z prawami boskimi. Sądzę jednak, że Kreon nie jest tak do końca złym człowiekiem. Stracił syna i żonę, przez co jest bohaterem tragicznym. Jego charakter zmienił się dopiero pod koniec historii, jednak mimo wszystko to dobry człowiek. Bardzo cierpiał po stracie swoich bliskich i nawet jego taka kara nie powinna spotkać, mimo wyrządzonych szkód.
5. Naturalnie, Kreonowi można współczuć. W końcu stracił syna, który zabił się z powodu śmierci narzeczonej (Antygony) i żonę (Eurydykę), która zaś zabiła się po śmierci syna, Hajmona. Był zbyt zaślepiony w swojej władzy, że nie zauważył, jakie błędy popełnia. Teraz musi żyć z wyrzutami sumienia, smutkiem, bólem i cierpieniem w sercu.
2009-10-01T18:36:54+02:00
1.Dlaczego Antygona chce pochować brata?
Odp:Antygona chce pochować brata, ponieważ tak rozkazuje prawo boskie, którego przestrzega.
2.Jaki system wartości reprezentuje Antygona a jaki Ismen?W którym momencie utworu każda z sióstr daje wyraz swym przekonaniom?
Odp:Antygona reprezentuje system wartości, w którym najważniejsze są prawa boskie,a dopiero potem prawa ustalone przez władcę.Ismena uważa odwrotnie, najważniejszy jest dla niej zakaz pochowania brata(prawa wydane przez władcę), a dopiero potem postępowanie z prawami boskimi.

Obie siostry wyrażają to już w Prologu.
ANTYGONA
(..) ja brata
Pogrzebię sama, potem zginę z chlubą.
(..)
ISMENA
(..)
Więc ty zamierzasz grzebać wbrew ukazom?
(..)
3.Wypisz epitety charakteryzujące siostry
Antygona - osoba pełna dumy rodowej, głęboko religijna i kochająca jednakowo obu braci, prawa boskie uznaje za ważniejsze od praw dyktowanych przez władcę ziemskiego; porywcza i łatwo wybuchająca, zdecydowana i wytrwała; wrażliwa. Przeżywa załamanie idąc na stracenie (płacze nad losem swoim i najbliższych). Symbolizuje:
- walkę z przemocą i tyranią,
- walkę o godność ludzką, wolność
- walkę w obronie tradycji i praw boskich.
Ismena - słaba, boi się władcy, więc podporządkowuje mu swe osobiste dążenia. Brak jej odwagi, by poprzeć działania siostry. Ceni sobie życie i jest gotowa zrobić wszystko, aby je zachować.

4.Jakim władcą jest Kreon?Czy to według Ciebie zły człowiek ?
Kreon jest władcą sprawiedliwym. Myśli przdewszystkim o interesie państwa.Kieruje się dobrem społecznym, interesem państwa i checią utrzymania mocnej władzy.Według mnie Kreon nie jest złym człowiekiem, ponieważ postępuje zgodnie z prawaem, które sam ustanowił.Jaki byłby z niego władca gdyby łamał prawo, które ustanowił.
5.Czy Kreonowi można współczuć ?
Moim zdaniem kreonowi można współczuć, ponieważ stracił całą swoją rodzinę. Syn zabił się dlatego, że zabiła się jego przyszła żona, która zabiła się, bo nie rozumiała prawa jakie ustanowił Kreon.Żona Kreona zabiła się z żalu nad swoim synem. Biedny kReon został sam, poniewąz postąpił według prawa.