Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T16:11:30+01:00
Założone w 1817r. Towarzystwo Filomatów (czyli – miłośników nauki) liczyło początkowo zaledwie 6 osób i było tajnym kółkiem samopomocy koleżeńskiej. Jego członków interesowała kultura Oświecenia i duch libertynizmu (Wolter był ich mistrzem), kpili z fanatyzmu, przesądów, dewocji. Pasjonowali się literaturą, sami pisali wiersze, z poetów polskich cenili najwyżej Trembeckiego i Karpińskiego. Zbliżały ich wspólne spacery, biesiady poetyckie, wspólne miłostki, łączyła – gorąca przyjaźń. Najwybitniejsi członkowie: Tomasz Zan, Jan Czeczot, Józef Jeżowski (prezes Towarzystwa); strój „organizacyjny”: czarny frak; ideały: praca, cnota, patriotyzm. Towarzystwo zlikwidowane zostało w 1823r. W 1820 rozpoczęło działalność Towarzystwo Promienistych (prezes – Zan), a po jego rozwiązaniu w tym samym roku przez władze – Towarzystwo Filaretów (miłośników cnoty). Przez wszystkie związki, które z czasem nabrały charakteru tajnych stowarzyszeń patriotycznych, przewinęło się kilkuset studentów. Śledztwo kierowane przez carskiego urzędnika Mikołaja Nowosilcowa doprowadziło do postawienia przed sądem około stu oskarżonych. Trzech skazano na kary więzienia, dwudziestu na zesłanie.
4 4 4