Ciśnienie gazu możemy wyrazić jako iloraz siły nacisku i powierzchni na którą, ta siła działa. Ile wynosi siła nacisku (siła parcia) gazu na ścianki naczynia, w którym powierzchnia wynosi 2dm², jeśli wiadomo, że ciśnienie gazu wynosiło 7 N/cm³

1

Odpowiedzi

2010-01-23T16:16:25+01:00
P-7N/cm2= 70 000N/m2
S- 2dm2=0,02m2

p=Fn/S|*S
p*S=Fn

Fn=0,02m2* 70 000N/m2=1400N=1,4kN