Odpowiedzi

2010-01-23T16:18:26+01:00
Metopa - to wyraźnie wyodrębnione, zbliżone do kwadratu pole, umieszczane na brzuścu naczynia, z reguły pokryte rysunkiem.
Kapitel- to najwyższa, wieńcząca część kolumny, filaru lub pilastra
Baza - to dolna część, podstawa kolumny , pilastra lub filaru stosowana w porządkach architektonicznych.
Żłobkowanie - Płytkie, wklęsłe pionowe wyżłobienia, zdobiące na całej długości trzon kolumny lub pilastra, albo inną powierzchnię. Wyżłobienia te stykają się ze sobą ostrymi krawędziami, ale mogą też być przedzielone płaskimi listewkami

Pozdrawiam ;D
Mam nadzieje, ze pomogłam.
5 4 5
2010-01-23T16:21:36+01:00
Metopa:kwadratowa lub prostokątna płyta na fryzie w budowlach w starożytnej Grecji. Była ona zazwyczaj zdobiona płaskorzeźbą, ale zdarzały się też metopy gładkie
Kapitel:główna,ozdobna część kolumny
Baza:to dolna część, podstawa kolumny , pilastra lub filaru stosowana w porządkach architektonicznych.
Żłobkowanie:Ozdabianie kanelurami (inaczej: żłobkowanie, kanelowanie, kanelura) było najczęściej stosowane w architekturze klasycznej .
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T16:23:14+01:00
Metopa- Jest to kwadratowa bądź prostokątna płyta umieszczana we fryzie porządku doryckiego i oddzielana tryglifami. Metopy były najczęściej ozdabiane reliefami, choć zdarzały się także metopy gładkie, bez jakichkolwiek ozdób. Metopą określa się także wyraźnie wyodrębnione, wypełnione rysunkiem pole o kształcie zbliżonym do kwadratu, umieszczane na brzuścu naczynia.
*Dorycki porządek (styl) -Jeden z porządków architektonicznych starożytności.
*Tryglif -Prostokątna płyta umieszczana we fryzie porządku doryckiego między metopami i na narożnikach budowli, ozdobiona trzema pionowymi żłobieniami (stąd nazwa).
*Relief - Technika rzeźbiarska polegająca na wyrzeźbieniu w płycie kamiennej lub drewnianej albo też wykuciu lub odlaniu w płycie metalowej kompozycji rzeźbiarskiej, zostawiając przy tym tło.
*Brzusiec - Najważniejsza i najczęściej największa część naczynia. Brzusiec z reguły ma kształt obły, wypukły lub też rozszerzającego się walca.

Kapitel - Inaczej głowica. Górna część kolumny, pilastra lub filaru. Jest to z reguły najbardziej ozdobna część wspomnianych elementów architektonicznych. W sztuce greckiej, w zależności od zastosowanego porządku architektonicznego, wyróżniamy kapitele w stylu doryckim, jońskim i korynckim.

Baza-Dolna część kolumny, pilastra lub filaru. Nie stosowano jej jedynie w porządku doryckim, w którym trzon kolumny spoczywał bezpośrednio na stylobacie. Klasyczna baza była płytą otoczoną wyprofilowanymi, kamiennymi wałkami (torus) rozdzielonymi tak zwaną wklęską (trochilus). W starożytności stosowano także inne kombinacje tych elementów.

Żłobkowanie- inaczej kanelowanie, pionowe, wklęsłe rowki (kanele, kanelury) na trzonach kolumn i pilastrów, stosowane głównie w klasycznych porządkach architektonicznych. Żłobkowanie może obejmować całą kolumnę lub jej górną część, kolumna nabiera dzięki niemu lekkości i smukłości.
1 5 1