Odpowiedzi

2010-01-23T16:18:40+01:00
Węgiel znajdujący się w atmosferze i wodzie w postaci CO2 jest pobierany przez rośliny samożywne (przez rośliny zielone w procesie fotosyntezy, przez bakterie samożywne w procesie chemosyntezy) i włączony następnie w cząsteczki glukozy. Część glukozy zostaje z kolei zużyta do budowy komórek i tkanek, a część zużyta jako materiał energetyczny w procesie oddychania. Podczas tego procesu uwalniany jest dwutlenek węgla wydalany do atmosfery i wody. Również zwierzęta zjadając rośliny, wykorzystują je do budowy swojego ciała, a także w celach energetycznych przy czym wydalany dwutlenek węgla jest uwalniany do atmosfery.
15 3 15
2010-01-23T16:26:55+01:00
Bakterie i grzyby,rozkładając substancje organiczne z obumarłych organizmów roślinnych i zwierzęcych,wprowadzają do atmosfery duże ilości CO2.Szybkość rozkładu jest różna i zależy od warunków,np.dostępu powietrza i stopnia zakwaszenia gleby.Zmniejszenie szybkości obiegu węgla następuje w wypadku nagromadzenia dużej ilości martwej materii organicznej(martwych szczątków roślinnych i zwierzęcych),która ulega przemianom i tworzy na powierzchni gleby warstwę próchnicy.Krążenie węgla może zostać zatrzymane i wtedy duża część tego pierwiastka jest wyłączona z obiegu na wiele tysięcy lat.Jest on magazynowany w postaci skał osadowych,takich jak:węgiel kamienny i brunatny,torf czy ropa naftowa.Natomiast w środowisku wodnym część CO2 gromadzie się jako węglan wapnia.Uwalnianie węgla z tych zasobów następuje w wyniku działalności człowieka(wypalania wapna,spalanie surowców energetycznych).Towarzyszy temy wydzielanie CO2 do atmosfery.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T17:01:52+01:00
Obieg węgla w przyrodzie

Obieg węgla w przyrodzie to biologiczne, chemiczne i fizyczne procesy zachodzące na Ziemi, w wyniku których następuje ciągły cykl wymiany węgla znajdującego się w atmosferze, w wodzie, organizmach żywych ich szczątkach oraz w skorupie ziemskiej.

Podczas procesów energetycznych węgiel zawarty w związkach chemicznych jest utleniany i w postaci dwutlenku węgla w procesie oddychania jest wydalany do atmosfery lub wody. Źródła węgla w przyrodzie:

* atmosfera,
* przemysł,
* środki transportu,
* procesy rozkładu,
* oddychanie organizmów.

Węgiel w postaci dwutlenku węgla jest asymilowany przez rośliny samożywne (przez rośliny zielone w procesie fotosyntezy, przez bakterie samożywne w procesie chemosyntezy) i włączany następnie w cząsteczki glukozy.

Część glukozy zostaje z kolei zużyta do budowy komórek i tkanek, a część zużyta jako materiał energetyczny. Zwierzęta zjadając rośliny lub zwierzęta wykorzystują zawarty w związkach organicznych węgiel do budowy swojego ciała, a także w celach energetycznych.


Zawartość węgla w biosferze podlega wahaniom w skali milionów lat w wyniku dwóch cykli: cyklu węglanowo-krzemianowego oraz cyklu organicznego.

Cykl węglanowo-krzemianowy polega na wiązaniu gazowego CO2 przez krzemiany wapnia i magnezu do postaci mineralnej węglanu wapnia, węglanu magnezu oraz krzemionki. Związany węgiel może być następnie uwalniany z węglanów w procesach:

* rozkładu skał w skorupie ziemskiej w wyniku działania temperatury i ciśnienia (diageneza, metamorfoza, wulkanizm)
* roztwarzania węglanów podczas procesów rozkładu tkanek roślinnych i zwierzęcych w wyniku działania powstających wówczas kwasów organicznych
* roztwarzania węglanów przez systemy korzeniowe roślin przy pomocy kwasów organicznych w celu uzyskania węgla dla fotosyntezy


Węgiel znajdujący się w atmosferze i wodzie w postaci CO2 jest pobierany przez rośliny samożywne (przez rośliny zielone w procesie fotosyntezy, przez bakterie samożywne w procesie chemosyntezy) i włączony następnie w cząsteczki glukozy. Część glukozy zostaje z kolei zużyta do budowy komórek i tkanek, a część zużyta jako materiał energetyczny w procesie oddychania. Podczas tego procesu uwalniany jest dwutlenek węgla wydalany do atmosfery i wody, zwierzęta zjadając rośliny, wykorzystują je do budowy swojego ciała, a także w celach energetycznych przy czym wydalany dwutlenek węgla jest uwalniany do atmosfery.

Bakterie i grzyby, rozkładając substancje organiczne z obumarłych organizmów roślinnych i zwierzęcych, wprowadzają do atmosfery duże ilości CO2.Szybkość rozkładu jest różna i zależy od warunków, np. dostępu powietrza i stopnia zakwaszenia gleby. Zmniejszenie szybkości obiegu węgla następuje w wypadku nagromadzenia dużej ilości martwej materii organicznej(martwych szczątków roślinnych i zwierzęcych),która ulega przemianom i tworzy na powierzchni gleby warstwę próchnicy. Krążenie węgla może zostać zatrzymane i wtedy duża część tego pierwiastka jest wyłączona z obiegu na wiele tysięcy lat. Jest on magazynowany w postaci skał osadowych, takich jak: węgiel kamienny i brunatny, torf czy ropa naftowa. Natomiast w środowisku wodnym część CO2 gromadzi się jako węglan wapnia. Uwalnianie węgla z tych zasobów następuje w wyniku działalności człowieka (wypalania wapna, spalanie surowców energetycznych).Towarzyszy temu wydzielanie CO2 do atmosfery.
12 3 12