Zadanie 1

Gazeta MM Lublin robiła wywiad na temat zbierania nakrętek plastikowych przez naszą szkołę. Zrobiła także zdjęcie uczniom i nauczycielowi, który rozpropagował w szkole tą akcję. Oczywiście Pani redaktor gazety MM Lublin zapytała nauczyciela, czy to zdjęcie może zamieścić wraz z treścią wywiadu. Nauczyciel wyraził zgodę i dopiero wtedy gazeta wydała numer z materiałem ze szkoły. Dwa dni później gazetka szkolna robiła wywiad z Panem Dyrektorem szkoły na temat propozycji edukacyjnej dla kolejnego naboru uczniów w nowym roku szkolnym i fotograf gazetki zrobił zdjęcie Panu Dyrektorowi. Czy musiał on uzyskać zgodę Pana Dyrektora na opublikowanie jego wizerunku i jakie prawo to reguluje?

Zadanie 2

Przelicz z liczby dwójkowej na liczbę dziesiętną liczby:
a) 100101011,
b) 111001,
c) 10001011,
d) 101010101,
e) 100001,
f) 100001111,
g) 111111000.
Prawidłowe odpowiedzi podaj wraz z obliczeniami i ostatecznym zapisem zamiany liczb dwójkowych na dziesiętne.

Zadanie 3

Przelicz z liczby dziesiętnej na liczbę dwójkową liczby:
a) 298,
b) 301,
c) 19,
d) 26,
e) 189
f) 229,
g) 207.
Prawidłowe odpowiedzi podaj wraz z obliczeniami i ostatecznym zapisem zamiany liczb dziesiętnych na dwójkowe.

Zadanie 4

Oblicz ile to kB?
a) 2,22 GB,
b) 110 GB,
c) 52 MB,
d) 332 MB,
e) 177 B,
f) 512 B.

1

Odpowiedzi

2010-01-23T17:05:34+01:00
1.
Nie - ustawa o ochronie danych osobowych i prawo do wizerunku (z kodeksu cywilnego) - dyrektor szkoly jest funkcjonariuszem publicznym (od 2008 roku) mozna go porownywac do instytucji/urzedu i jest osoba publiczna z racji sprawowanej funkcji.

2.
a) 2^0*1 + 2^1*1 + 2^2*0 + 2^3*1 + 2^4*0 + 2^5*1 + 2^6*0 + 2^7*0 + 2^8*1 = 1 + 2 + 0 + 8 + 0 + 32 + 0 + 0 + 256 = 299

b) 2^0*1 + 2^1*0 + 2^2*0 + 2^3*1 + 2^4*1 + 2^5*1 = 1 + 0 + 0 + 8 + 16 + 32 = 57

c) 2^0*1 + 2^1*1 + 2^2*0 + 2^3*1 + 2^4*0 + 2^5*0 + 2^6*0 + 2^7*1 = 1 + 2 + 8 + 128 = 139

d) 2^0*1 + 2^1*0 + 2^2*1 + 2^3*0 + 2^4*1 + 2^5*0 + 2^6*1 + 2^7*0 + 2^8*1 = 1 + 4 + 16 + 64 + 256 = 341

e) 2^0*1 + 2^1*0 + 2^2*0 + 2^3*0 + 2^4*0 + 2^5*1 = 1 + 32 = 33

f) 2^0*1 + 2^1*1 + 2^2*1 + 2^3*1 + 2^4*0 + 2^5*0 + 2^6*0 + 2^7*0 + 2^8*1 = 1 + 2 + 4 + 8 + 256 = 271

g) 2^0*0 + 2^1*0 + 2^2*0 + 2^3*1 + 2^4*1 + 2^5*1 + 2^6*1 + 2^7*1 + 2^8*1 = 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 = 504

3.
a) 298 = 2^0*0 + 2^1*1 + 2^2*0 + 2^3*1 + 2^4*0 + 2^5*1 + 2^6*0 + 2^7*0 + 2^8*1 = 100101010
b) 301 = 2^0*1 + 2^1*0 + 2^2*1 + 2^3*1 + 2^4*0 + 2^5*1 + 2^6*0 + 2^7*0 + 2^8*1 = 100101101
c) 19 = 2^0*1 + 2^1*1 + 2^2*0 + 2^3*0 + 2^4*1 = 10011
d) 26 = 2^0*0 + 2^1*0 + 2^2*0 + 2^3*1 + 2^4*1 = 11000
e) 189 = 2^0*1 + 2^1*0 + 2^2*1 + 2^3*1 + 2^4*1 + 2^5*1 + 2^6*0 + 2^7*1 = 10111101
f) 229 = 2^0*1 + 2^1*0 + 2^2*1 + 2^3*0 + 2^4*0 + 2^5*1 + 2^6*1 + 2^7*1 = 11100101
g) 207 = 2^0*1 + 2^1*1 + 2^2*1 + 2^3*1 + 2^4*0 + 2^5*0 + 2^6*1 + 2^7*1 = 11001111

4.
a) 2,22 (gb) * 1024 (mb) * 1024 (kb) = 2 327 838,72 kb
b) 110 (gb) * 1024 (mb) * 1024 (kb) = 115 343 360 kb
c) 52 (mb) * 1024 (kb) = 53 248 kb
d) 332 (mb) * 1024 (kb) = 339 968 kb
e) 177 (b) * 0.0009765625 (kb) = 0.172851562 kb
f) 512 (b) * 0.0009765625 (kb) = 0.5 kb
1 5 1