Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T22:31:18+01:00
Mogiła Jana i Cecylii podkreśla znaczenie w życiu człowieka.Ciężka praca dla ojczyzny.to prawdziwy patriotyzm.Symbolizuje też wzniosłe więzy miłości,bez względu na pochodzenie.
Druga mogiła-to wspólna mogiła cztardziestu żolnierzy,poległych w walce z Rosją podczas Powstania Styczniowego.Mogiła ta symbolizuje braterstwo broni,patriotyzm poprzez walkę.Żołnierze różnych warstw społecznych walczyli solidarnie o wspólny cel-wolność ojczyzny
obie mogiły otoczone są czcią i opieką.
Mogiła Jana i Cecylii przedstawia główne wartości pozytywistyczne,traktują pracę jako możliwość osiągnięcia szczęścia i swego celu w życiu.
Grób żołnierzy wartości romantyzmu,walka czyny śmiałe i odważne.
Obie mogiły są głosem przypominającym o prawdziwych,ponadczasowych ideałach.