Odległość od ziemi do gwiazdy Proxima Centauri wynosi 4×10¹⁶m.równik ziemi ma dlugość 4×10⁷m. Oblicz czy szybciej ty dolecisz do proximy wspolczesnym statkiem kosmicznym osiogajocym predkosc 2×10⁴ m/s czy też ślimak poruszjący się z predkością 2 metrów na godzine odbedzie podróz do okoła świata.Oblicz

1

Odpowiedzi

2009-10-02T00:03:53+02:00
V = s/t

V₁ = 2×10⁴ m/s
V₂ = 2 m/h = 2/3600 m/s = 1/1800 m/s

t₁ - czas po jakim dotre na gwiazde
t₂ = czas w jakim slimak okrazy Ziemie

t₁ = s₁ / V₁ = 4×10¹⁶ m / 2×10⁴ m/s = 2×10¹² s

t₂ = s₂ / V₂ = 4×10⁷ m / 1/1800 m/s = 7200×10⁷ = 72×10⁹ s

ODP. szybciej obejdzie ślimak Ziemie :)