Solankę dziesięcioprocentową zmieszano z solanką dwuprocentową otrzymano 60 kg roztworu. gdyby solanki dziesięcioprocentowej było więcej o 20%, a solanki dwuprocentowej o 20% mniej to otrzymano by solankę ośmioprocentową. jakie jest stężenie otrzymanej solanki?
trzeba rozwiązać układem równań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T17:00:14+01:00
Możemy zbudować tabelkę. W pierwszym wierszu wpisujemy procentową zawartość soli, a w drugim ilość w kg. Następnie budujemy równanie mnożąc dane pierwszego wiersza przez dane z drugiego.

Pierwsze równanie
10 | 2 | y
x | 60-x | 60

10x + 2(60-x) = 60y

Drugie równanie
10 | 2 | 8
120x | 80(60-x) | 120x + 80(60-x)

10*120x + 2*80(60-x) = 8*(120x + 80(60-x))

Układ
10x + 2(60-x) = 60y
1200x + 160(60-x) = 960x + 640(60-x)

Ponieważ drugie równanie zawiera tylko jedną zmienną, wię przekształcę je do najprostszej postaci.

1200x + 160(60-x) = 960x + 640(60-x)
1200x + 9600 - 160x = 960x + 38400 - 640x
720x = 28800
72x = 1880
x = 40

Wynik wstawiamy do pierwszego równania układu.

400 + 40 = 60y
440 = 60y
y = 7 i 1/3

Stężenie otrzymanej solanki jest równe 7 i 1/3%

1/3 - ułamek jedna trzecia
23 4 23