1
Pewien Pierwiastek zawiera 95.02% izotopu o liczbie masowej 32, 0,75% izotopu o liczbie masowej 33, 4,21% izotopu o masie 34 u i 0,02% izotopu o liczbie masowej 36.Oblicz średnią masę atomową tego pierwiastka. Odszukaj ten pierwiastek w układzie okresowym.
2
Oblicz sklad procentowy mieszaniny dwóch izotopów litu, wiedząc,że masa atomowa tego pierwiastka wynosi 6,94 u oraz że jeden jego izotop zawiera w jądrze atomowym 3 neutrony , a drugi izotop 4 neutrony.

To są dwa różne zadanie.Proszę o odp na nich...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T20:42:29+01:00
Dane
%m1 = 95,02 %
A1=32
%m2 = 0,75 %
A2=33
%m3 = 4,21 %
A3=34
%m4 = 0,02 %
A4=36

Mat=?

Mat = (%m1 A1 + %m2 A2 + %m3 A3 + %m4 A4)/100%
Mat = (95,02% * 32+0,75% * 33+4,21% * 34+0,02% * 36)/100%
Mat = 32,09

Odp. Szukanym pierwiastkiem jest siarka.


2.Dane
MatLi = 6,94
n1 = 3
A1 = 6
n2 = 4
A2 = 7

%m1,%m2 = ?

MatLi = (%m1 A1 + %m2 A2)/100%
%m1 + %m2 = 100% ---> m1 = 100% - %m2
MatLi = {(100% - %m2) A1 + %m2 A2}/100%| * 100
694 = (100 - %m2) * 6 + %m2 * 7
694 = 600 - 6 * %m2 + 7 * %m2
%m2 = 94
%m1 = 100 - %m2 = 100 - 94 = 6

Odp. Skład procentowy wynosi 94% litu o n=4 i 6% litu o n=3