Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T16:57:35+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zalety:
-łatwość formowania wyrobów o skomplikowanych kształtach w ostatecznej postaci,
-stosunkowo dużą, a w wielu przypadkach bardzo dużą odporność chemiczną,
-dobre właściwości mechaniczne i często doskonałe właściwości elektryczne (elektroizolacyjne),
-małą gęstość i związany z tym najczęściej bardzo korzystny stosunek wytrzymałości mechanicznej do gęstości,
-możliwość łatwego otrzymywania wyrobów o estetycznym wyglądzie (barwa i połysk),
-możliwość barwienia i uzyskiwania wyrobów przezroczystych.


Wady tworzyw sztucznych:
-mała odporność na wysoką i niską temperaturę;
-toksyczność - szkodliwość dla zdrowia.
124 4 124
2010-01-23T18:11:53+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Korzystne cechy tworzyw sztucznych to między innymi:

• łatwość formowania przedmiotów o skomplikowanych kształtach,
• mała gęstość, wynosząca dla większości tworzyw 0,8÷1,5 g/cm3, a dla tworzyw o budowie komórkowej - poniżej 0,15 g/cm3,
• korzystny stosunek wytrzymałości mechanicznej do ciężaru właściwego, jest to tzw. wytrzymałość właściwa,
• dobre właściwości mechaniczne i często bardzo dobre - elektroizolacyjne,
• dobra lub bardzo dobra odporność chemiczna oraz wysoka odporność na działanie wody,
• dobry wygląd otrzymanych przedmiotów (barwa, połysk, faktura powierzchni)
• duża żywotność bez konieczności konserwacji

Cechy niekorzystne:

• wytrzymałość mechaniczna gorsza niż metali (ale kompozyty szklane lub węglowe mają ją zbliżoną) - w porównaniu ze stalami: wytrzymałość 20÷30 razy mniejsza, udarność 20÷50 razy mniejsza,
• duże pełzanie - większe niż metali,
• mała stabilność właściwości wytrzymałościowych oraz skłonność do przechodzenia w stan kruchości podczas dłuższego oddziaływania zmiennych temperatur,
• mała stabilność kształtu wynikająca z małej sztywności (20 ÷ 200 razy mniejszej niż sztywność stali),
• duża rozszerzalność cieplna - 5 ÷ 20 razy większa niż stali,
• mała twardość (w porównaniu ze stalami 10 ÷ 100 razy mniejsza),
• mała odporność cieplna - zwykle 60 ÷ 150 °C, wyjątkowo 200 ÷ 300 °C (tworzywa fluorowe, poliamidy), są również tworzywa sztuczne odporne na temperaturę powyżej 300 °C.
57 4 57