Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T17:53:25+01:00
<html>
<head>
<title>Zima</title>
<meta http-equiv=Content-Type content=text/html;charset=utf-8>
<style type="text/css">
<!--
h1 {color: white}
body{background: skyblue; color: black; margin-left: 2cm; margin-right: 2cm}
a:active{color: white};
a:hover{color: green};
-->
</style>
<script type="text/javascript">
alert("Witaj na stronie o Zimie!");
</script>
</head>
</body>
<h1 align="center">Zima</h1><br>
Zima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas zimy astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa.

Warto także pamiętać o <b>sportach zimowych</b> do których zaliczamy między innymi:
<ul type="circle">
<li>narciarstwo alpejskie i klasyczne,
<li>snowboard,
<li>skoki narciarskie,
<li>saneczkarstwo
<li>bobsleje,
<li>skeleton,
<li>czy hokej na lodzie.
</ul>
<br>
<IMG SRC="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/1/11/Zimowy_krajobraz.jpg" BORDER="2" alt="Piękny krajobraz zimowy">
<br><i>Artykuł na podstawie<a href="http://pl.wikipedia.org/">Wikipedii - wolnej encyklopedii</a></i>
</html>

Mało pkt, pamiętaj o tym żeby wkleić do notatnika i zapisać w formacie HTML i wybrać formatowanie UTF-8.