Odpowiedzi

2010-01-23T17:15:47+01:00
1. (in vitro i na zwierzętach). testowanie na zwierzętach, osobach
3.Celem przeprowadzanych na całym świecie badań klinicznych jest określenie stopnia bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku.
  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T17:27:53+01:00
-badanie przedkliniczne:
Konsultacja i merytoryczna opieka nad projektami innych Zakładów obejmującymi badania przedkliniczne i kliniczne.Badania przedkliniczne i kliniczne trwają przeciętnie 12 lat.
Badań przedklinicznE, gdzie nowe cząsteczki testowana są w warunkach laboratoryjnych na komórkach ludzkich czy zwierzętach. Później następują trzy fazy badań klinicznych.
-badanie znacznikowe
Badania znacznikowe w otworach wiertniczych w celu rozpoznania krasowych poziomów wodonośnych: reprezentatywność i zastosowanie w ochronie wód podziemnych. Kajetan d'Obyrn w 1995 roku był współautorem opracowania o kopalnianej poprzeczni "Mina" (wyniki badań znacznikowych).
Wykorzystanie znaczników środowiska w badaniach dynamiki wód podziemnych
w kontekście trójwymiarowych modeli przepływu i migracji;
-badanie kliniczne
Celem badań klinicznych jest określenie stopnia bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku,dzielą się na dwa etapy:jest związany z momentem gdy lek nie jest jeszcze zarejestrowany i gdy lek został dopuszczony do sprzedaży . Celem badań jest sprawdzenie bezpieczeństwa stosowania leku .