Napisz nazwy i wzory:sumaryczne i półstrukturalne alkoholi, których cząsteczki zawierają:
a) 10 atomów wodoru
b)tyle atomów węgla, ile znajduje sie w 2 cząsteczkach propynu
c) taką liczbę atomów wodoru, która jest równa różnicy liczby atomów w cząsteczce oktanu i liczby atomów wodoru w cząsteczce pentanu

1

Odpowiedzi

2009-10-02T10:06:39+02:00
A) C4H9OH CH3 -CH2- CH2-CH2-OH
b) C6H13OH CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH