Odpowiedzi

2010-01-23T17:30:20+01:00
PROSZĘ WSTAĆ ! SĄD IDZIE!

[SĄD] - Rozpoczynam rozprawę sądową dotyczącą rehabilitacji Pana Jacka Soplicy. PROSZĘ USIĄŚĆ!
- Pan Soplica PROSZĘ WSTAĆ!

(J. Soplica - wstaje)

[SĄD] - Proszę Pana, zebraliśmy się tu dziś, aby zadecydować, czy ma Pan być zrehabilitowany czy też nie. Chciałby Pan nam coś powiedzieć? UDZIELAM PANU GŁOSU! Oczywiście uprzedzam o MÓWIENIU PRAWDY I TYLKO PRAWDY! Za składanie fałszywych zeznań grozi postępowanie sądowe o pozbawieniu wolności. Uprzedzam Pana także, iż nie musi Pan składać wyjaśnień i odpowiadać na pytania, gdy mogą pogorszyć Pana prawną sytuację. Zgadza się Pan ze słowami WYSOKIEGO SĄDU?

(J. Soplica zaczyna rozmowę)

[J. SOPLICA] - TAK WYSOKI SĄDZIE ... Zrozumiałem wszystko i chcę zeznawać, nie mam nic do ukrycia! Nie rozumiem, dlaczego JA się tu znalazłem ... ?!

[SĄD] - Proszę Pana, proszę o nie zadawanie pytań!

[J. SOPLICA] - Przepraszam WYSOKI SĄDZIE!

[OSKARŻYCIEL] - WYSOKI SĄDZIE jestem oburzony takim zachowaniem pozwanego. Proszę o głos!

[SĄD] - Proszę!

[OSKARŻYCIEL] - WYSOKI SĄDZIE ... pozwany tutaj człowiek zabił Stolnika. Pozwolę sobie dodać broń, z której Stolnik został zabity do dowodów w tej sprawie.

[OBROŃCA] - Wnoszę sprzeciw!

[SĄD] - Oddalam. Proszę dalej.

[OSKARŻYCIEL] - WYSOKI SĄDZIE pragnę też przypomnieć, że Pan Soplica uciekł po dokonaniu tej zbrodni. Jako kolejny dowód proszę dodać taśmę z zeznaniami Pana Gerwazego, świadka całego tego zajścia.

[OBROŃCA] - Nie wiem dlaczego świadka nie ma dziś na rozprawie. Proszę jednak aby wypowiedział się mój klient.

[SĄD] - PROSZĘ!

[J. SOPLICA] - Nie przyznaję się do zabicia Stolnika, ani do zdrady kraju. Byłem wśród Moskali przez zwykły przypadek. Spolicę zabiłem, ale nieumyślnie.

[OBROŃCA] - WYSOKI SĄD słyszy, że mój klient zabił Soplicę, będąc nie w pełni sił umysłowych, a jeśli chodzi o zdradę, mój klient był po prostu nie w tym miejscu i czasie.

[SĄD] - Po wysłuchaniu obu stron ogłaszam werdykt: Na mocy nadanych mi praw uznaję Jacka Soplicę za WINNEGO zdrady. Uważam również, że Jacek Soplica zostanie zrehabilitowany, więc nie otrzymuje kary.
SPRAWĘ UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTĄ! DZIĘKUJE!