1. odważke 133,6 mg ZnO rozpuszczono w 100 cm3 wody z dodatkiem HCl. Odmierzono nastepnie 20cm3 roztworu i miareczkowano wobec czerni eriochromowej T jako wskaźnika, zużywając 35,68 cm3 roztworu EDTA. Ilu molowy jest roztwór EDTA ?
2. Ile mg Ca zawierała analizowany roztwór, jeżeli na zmiareczkowanie próbki zeszło z biurety 30,0 cm3 roztworu EDTA o stężeniu = 0,0100mol/l ?
3. ile mg Ca i Mg zawierała analizowana próbka jeżeli na zmiareczkowanie sumy Ca+Mg zużyto wobec czerni eriochromowej T 40,0cm3 0,0210 molowego roztworu EDTA, a na zmiareczkowanie Ca wobec mureksydu zużyto 32,0 cm3 roztworu EDTA o tym samay stężeniu?

obliczenia!!!
prosze o szybką odpowiedz !!! :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T17:38:25+01:00
Zadanie 1:
masa ZnO = 81,4g
masa ZnO podana = 133,6mg = 0,1336g
nalezy uwzględnic współmierność kolby i pipety która wynosi:
100:20 = 5

81,4g ZnO ---- 1mol
0,1336g ZnO --- x mola
x = 0,00164 mola

0,00164 mola : 5 = 0,000328 mola

0,000328 mola ---- 35,68 cm3
x mola ----------- 1000 cm3
x = 0,0092 mola na litr >>> stężenie EDTA

zadanie 2:
masa Ca = 40g
V EDTA = 30 cm3
C EDTA = 0,0100 mol/l

0,0100 mola ----- 100cm3
x mola ------ 30 cm3
x = 0,0003 mola

1 mol Ca ---- 40g
0,0003 mola --- x g
x = 0,012g Ca

1g = 1000 mg
0,012g = 12mg Ca

zadanie 3:
0,0210 mola ---- 1000 cm3
x mola -------- 32,0 cm3
x = 0,000672 mola Ca

1 mol Ca = 40g
0,000672 mola = x g
x = 0,02688 g Ca = 26,88 mg Ca

0,0210 mola ----- 1000 cm3
x mola --------- 40 cm3
x = 0,00084 mola

0,00084 mola - 0,000672 mola = 0,000168 mola Mg

1 mol Mg = 24,3g
0,000168 mola = x g
x = 0,00408 g Mg = 4,08 mg Mg