Odpowiedzi

2010-01-23T17:50:01+01:00
Zad.1]
kat ostry=x
kat rozwarty=8x

2x+2×8x=360⁰
2x+16x=360
18x=360
x=360:18
x=20⁰

8x=8×20=160⁰
odp. kąty trapezu mają: 20⁰,20⁰,160 i 160⁰
zad.2]
pole=½ab
a,b to przyprostokątne
a=b
pole=½a²
7=½a²
a²=14
a=√14
z pitagorasa oblicz przeciwprostokatną c
c²=(√14)²+(√14)²
c=√28
c=2√7

obwódΔ=2√14+2√7=2(√14+√7)jedn.