1.Częstotliwość ruchu punktu wynosi f=0.25Hz. Ile wynosi okres i przyśpieszenie tego ruchu, jeśli promień okręgu wynosi r=0,5m?
2.Co nazywamy torem ruchu punktu materialnego?
3.Omów wielkość fizyczną siłę.


Bardzo proszę o to rozwiązanie;)

1

Odpowiedzi

2010-01-23T19:01:44+01:00
1)
Dane:
f = 0,25 [Hz]
r = 0,5 m
Rozw.:
V = 2πr/T
T = 1/f
V =2πrf = 2 × 3,14 × 0,5m × 0,25 [1/s] = 0,785 m/s
T = 1/f = 1/0,25 [ 1/s] = 4 s
a = V²/r = (0,785 m/s)² / 0,5 m = 1,23 [m/s²]

2)
Torem (trajektorią) punktu materialnego nazywamy linię zakreślaną przez poruszający się ten punkt
3)
Siła jest wielkością wektorową tzn. posiada kierunek zwrot, wartość i punkt przyłożenia. W układzie SI jednostką siły jest 1 N ( [kg × m/s²])
1 5 1