Ma ktoś cwiczenia Nowa Planeta 2 to cwiczenie 4 str 79
a porównaj wielkość obszarów zajmowanych przez tereny uprawne w obu krajach
Zapisz wnioski
b)Porównaj baze surowcowa Cech i Słowacji,A NASTEPNIE WYMIEŃ 3 SUROWCE ENERGETYCZNE, KTÓRE wydobywane sa tylko w jednym z tych krajów.
Prosze o pomoc
Pomóżcie

1

Odpowiedzi

2010-01-23T20:47:08+01:00
A) W Czechach 50% powierzchni kraju zajmują użytki rolne. Rolnictwo to jest bardzo wydajne i opłacalne. Na przestrzeni lat większość gruntów ornych stało się własnością prywatną. Na Słowacji zaś rolnictwo jest słabo rozwinięte. Dominują tu usługi. 39% kraju zajmują lasy.
b) Podział Czechosłowacji niekorzystnie wpłynął na sytuację gospodarczą Słowacji. Kraj ten stanął przed dużym problemem energetycznym. stało się to na skutek tego, że niegdyś energie była produkowana na stronie czeskiej.
(co do surowców nie jestem pewna)
c) Kraj: Czechy. Miasto: Bolesławiec.
15 2 15