Figury F i F' są podobne. Pole figury F jest rowne 12cm². Jakie jest pole figury F', jeśli
figura F jest podobna do figury F' w skali 0,6 ??


Dwie figury o polach 72 cm² i 4,5 cm² są podobne. Jaka jest skala podobieństwa mniejszej z tych figur do większej?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T18:14:48+01:00
Zad 1)
Rozwiązanie :
F'/F=2/3
2F=3F' /:2
F=3/2 F' /:F'
F/F'=3/2=k
PF=12cm²
k=3/2
PF'=k²*PF=(3/2)²*12cm²=9/4 *12 cm²=27 cm²

b) figura F jest podobna do figury F' w skali 0,6 ???
PF=12cm²
k=0,6
PF'=k²*PF=(0,6)²*12cm²=0,36*12cm²=4,32cm²
Odp: Pole figury f' wynosi 4,32cm²
Zad 2)
Rozwiązanie :
skala podobieństwa pól=k²
k²=4,5:72
k²=0,0625
k=√0,0625
k=0,25
Odp. skala podobieństwa mniejszej figury do większej wynosi 0,25, czyli ¼
28 4 28
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T18:15:59+01:00
Zad.1]k=0,6

k²=0,6²=⁹/₂₅
x=pole figury F prim
12:x=⁹/₂₅
9x=12×25
9x=300
x=33⅓cm²=pole figury F prim
zad.2]
4,5:72=0,0625=k²
k=√0,0625=0,25=¼
odp. skala podobieństwa wynosi¼
1 5 1