Podać głoski miękkie twarde dźwięczne bezdźwięczne nosowe ustne samogłoski spółgłoski .... i co tam jeszcze znacie. I wytłumaczyć jak się słowo dzieli na głoski a jak na sylaby i kiedy np. jest ci a kiedy c i i u góry. Wytłumaczyć udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie wsteczne i to drugie

3

Odpowiedzi

2010-01-23T18:02:38+01:00
Zasadniczy podział głosek polskich
*** samogłoski
*** półsamogłoski
*** spółgłoski

głoski ustne - przy ich wymawianiu powietrze przechodzi tylko przez usta, np. a, o, u, i, b, t, k, l, r, f, w, z.
głoski dźwięczne - przy ich wymawianiu drgają wiązadła głosowe (b, d, g, z, ź, ż, dz, dź, dż, w, j, m, n, l, ł, r oraz wszystkie samogłoski)

głoski bezdźwięczne - przy ich wymawianiu nie drgają wiązadła głosowe (p, t, k, s, ś, sz, c, ć, cz, f, ch)

spółgłoski miękkie - środek języka wznosi się ku podniebieniu (ś, ź, ć, dź, ń, p', b', f', w', m', l', k', g', ch', j).

spółgłoski twarde - środek języka zajmuje inne położenie (s, z, c, dz, p, b, f, w, m, l, k, g, ch, t, d, sz, ż, cz, dż, r, ł).
Sylaba - to część wyrazu utworzona przez samogłoskę lub samogłoskę ze spółgłoską. Wyjątek stanowi połączenie samogłoskowe au, eu w wyrazach obcych, w których samogłoska u nie tworzy sylaby, np. au-to , Eu-ro-pa.

Podział sylab:

- sylaba otwarta - jest zakończona samogłoską, na przykład ko-ło;

- sylaba zamknięta - jest zakończona spółgłoską, na przykład nos.
Udźwięcznienie (sonoryzacja) to upodobnienie fonetyczne polegające na tym, że spółgłoska bezdźwięczna zyskuje dźwięczność.
170 3 170
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T18:03:46+01:00
Głoski:
-miękkie: p', b', f', w', m', ś, ź, dź, ń, l', k', g', ch', j, h'
-twarde: p, b, f, w, m, s, z, c, dz, n, l, k, g, ch, t, d, sz, ż, cz, dż, r, ł, h

( w ramach wyjasnienia p'( czyli gdy po "p" jest "i")

-dźwięczne: a, o, u, i, y, e, ą, ę ,m, m', n, n', r, l, l', ł, j, b, b', w, w', d, z, dz, ż, dż, ź, dź, g, g',

-bezdźwięczne: ch, h , p, p', f, f', t, s, s', c, c' , sz, cz, k, k'

-nosowe: ą, ę, m, n, ń.
-ustne: cała reszta

Upodobnienie spółgłosek pod wzgl. dźwięczności polega na przybraniu cech jednej głoski przez drugą.

lód d:t - utrata dźwięczności w wygłosie
krzew rz:sz - ubezdźwięcznienie postępowe wewnątrzwyrazowe
łódka d:t - ubezdźwięcznienie wsteczne wewnątrzwyrazowe


309 4 309
2010-01-23T18:08:12+01:00
Heej. Moje rozwiązanie:
Samogłoski: a, ą, e, ę, i, o, u (ó), y
Spółgłoski: np.: b, c, ć, f, k, t, p

Cechy samogłosek:
- są głośniejsze
- wymawiane przy otwartych narządach wymowy
- tworzą sylaby

Dźwięczność lub bezdźwięczność głoski zależy od położenia wiązadeł głosowych znajdujących się w krtani.
Głoska dźwięczna powstaje kiedy wiązadła głosowe są blisko siebie i drgają, a bezdźwięczna kiedy wiązadła są oddalone od siebie.
WSZYSTKIE samogłoski są dźwięczne.

Spółgłoski dźwięczne: b, d, g, w, dz, dź, dż, z, ź, ż, j, ł, r, m, n, ń
Powstanie głoski ustnej lub nosowej zależy od położenia podniebienia miękkiego (to jest ten języczek na końcu ;-))
Głoski nosowe: ą, ę, m, n, mi, ń
Pozostałe głoski są ustne.

Miękkość spółgłosek zależy od położenia języka - przy jej wymawianiu będzie on dotykał podniebienia twardego.
Głoski twarde to np.: n, s, k, c
Głoski miękkie to np.: ć, ń, ś

Dzielenie słowa na głoski:
Słowo wiosna - wi - o - s - n - a
W tym wypadku 'i' jest tylko zmiękczeniem, ponieważ po 'i' jest samogłoska. Jeśli po 'i' jest samogłoska to te 'i' piszemy tylko u góry.
Słowo zima - zi- i - m - a
W tym wypadku 'i' jest zmiękczeniem i osobnym dźwiękiem, ponieważ po 'i' jest spółgłoska. Zawsze kiedy po 'i' jest spółgłoska te 'i' piszemy u góry i jeszcze jako osobny dźwięk.
117 3 117