Odpowiedzi

2010-01-23T18:47:13+01:00
Chlorkek glinu:
AlCl3 ---->(nad szczałką H2O) Al(na górze 3+) + 3Cl(na górze -)

siarczan (IV)żelaza(III):
nie dysocjuje, ponieważ jest substancją nierozpuszczalną w wodzie

azotan(V) miedzi(II):
Cu(NO3)2 ---->(H2O) Cu(na górze 2+) + 2 NO3(na górze -)

siarczek chromu (III):
nie dysocjuje, ponieważ jest substancją nierozpuszczalną w wodzie

siarczek amonu:
(NH4)2S ---->(H2O) 2 NH4(na górze +) + S(na górze 2-)
2 5 2