Odpowiedzi

2009-10-01T18:54:39+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zadanie
W każdym podpunkcie układamy proporcje :

a) 13% - 18,2 b) 66 2/3 %- 24 cm
100 % - x na krzyż
100 % - x mnożymy na krzyż ,

13 %×x = 18,2 ×100 % , czyli 66 2/3 % = 200/3% czyli

13 x = 1820/: 13 200/3 % x = 2400 %cm

Odp. x = 140 Odp. x = 36 cm


c) 33 1/3 % - 18 dm , gdzie 33 1/3 % = 100/3 %
100 % - x

100/3% x = 1800 %dm / : 100/3 %
Odp. x = 54 dm

d) 43% - 107,5 km
100 %- x na krzyż

43 % x= 107,5 km× 100 %/:%
43 x= 10750km /: 43
Odp. x = 250 km

e) 125 % - 2h30min, gdzie 2h 30 min = 150 min
100 % - x , zatem:

125 %x= 150 min ×100 % / %
125 x = 15000 min / : 125
Odp. x= 120 min = 2 h

f) 175 % - 3m50cm , gdzie 3 m 50 cm = 350 cm
100 % --x

175 % x= 100% ×350 cm /: %
175 x = 35000cm /:175
Odp. x= 200 cm = 2m

g) 210 % - 3h 30 min , gdzie 3h 30 min = 210 min
100 % - x

210 %x = 100% ×210 min /:%
210 x = 21000min/:210
odp. x= 100 min = 1 h 40 min

h) 1500 % - 2 kg 75 dag , gdzie 2 kg 75 dag = 275 dag
100 % - x

1500 % x = 100%×275 dag /:%
1500 x = 27500 dag /:1500
Odp. x = 18,3 dag

105 4 105