Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T18:56:35+01:00
Najsłynniejszym matematykiem był to Jan Śniadecki.Najwybitniejszy astronom polski przełomu XVIII I XIX wieku.Najpierw kształcił się na Uniwersytecie Krakowskim,a później udał się do Paryża gdzie studiował matematykę pod kierunkiem Laplace'a i d'Alamberta.Tam zaproponowano mu stanowisko astronoma-obserwatora w obserwatorium w Madrycie.
Zrezygnował jednak z niego i powrócił do Polski by zreformować nauczanie astronomii na Uniwersytecie Krakowskim.Zaraz po powrocie do kraju w 1781 r. Śniadecki został profesorem matematyki i astronomii w Krakowie.Swoje wykłady wygłaszał w języku polskim co w owym czasie było rzadkością.W 1782 r. wystąpił z projektem zbudowania obserwatorium astronomicznego w Krakowie.Z powodu braku środków,uroczyste otwarcie nastąpiło w 1792 r. Związku z zawirowaniami politycznymi Jan Śniadecki opuścił w 1803 r. opuścił obserwatorium krakowskie.
1 3 1