12. (45-K)
Obliczyć prędkość wznoszenia się oraz wysokość, na jakiej znajdzie się pocisk po upływie
czasu t=4 s od chwili wystrzału, jeŜeli jest on wystrzelony pionowo w górę z prędkością
początkową V0=200 m/s. Przyspieszenie ziemskie g=9,81 m/s2 (przyjąć g=10 m/s2)

1

Odpowiedzi

2010-01-23T19:27:08+01:00
Dane: Szukane:
t=4 s h
Vo=200m/s v
g= 9,81 m/s^2


Rozwiązanie:

Pocisk porusza się ruchem jednostajnie opóżnionym.

v= vo - gt
h= vo*t - g*t^2/2

V= 200 m/s - 9,8 m/s^2 *4 s
v= 200 m/s -39,2 m/s
v= 160,8 m/s

h= 200 m/s *4 s -[ 9,8 m/s^2 *(4s)^2]/2

h= 800 m - 78.4 m
h=721,6m

Odp. Szybkość wznoszenia po 4 s wynosi v=160,8 m/s. W czasie 4 s pocisk wznił sie na wysokośc h=721,6 m