15. (58-K)
Ciało porusza się po płaszczyźnie pochyłej o kącie nachylenia α=30o w górę z prędkością
początkową V0=53 m/s. Jak długo będzie się ciało poruszało i jak długo przebiegnie drogę S?
(tarcie pomijamy) sin 30o=0,5000.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T18:21:15+01:00
Na ciało działa siła grawitacji której jedna składowa powoduje opóźniony rucch ciała

Fw=ma
Fw=mgsin30
ma=mgsin30 /:m
a=g*0,5
a=5m/s²

Vk=Vo-at
Vk=0
at=Vo
t=Vo/a=53/5=10,6s ->czas poruszania się ciała

S=Vot-at²/2
S=53*10,6-5*10,6²/2=561,8-280,9=280,9m