Wyraź pole powierzchni w m kwadratowych:
0,2km kwadratowych-
wyraź objętość w mm sześciennych
5 cm sześci-
30 dm szeście-
wyraź objętość w m sześciennych
3 dm sześcienn-
wyraż gęstość w kg/m szeście
0,6 dag/cm-
wyraż gęstośc w g/cm sześcien
12 dag/m sześcienn

2

Odpowiedzi

2010-01-23T18:28:47+01:00
0,2km²=200000m²
5cm³5000mm³
50dm³=50000000mm³
3dm³=0,003m³
0,6dag/cm³=6000kg/m³
12dag/m³=0,00012g/cm³

proszę o naj
2010-01-23T18:29:27+01:00
Wyraź pole powierzchni w m kwadratowych:
0,2km kwadrat- 200000m kwadrat
wyraź objętość w mm sześciennych
5 cm sześci-5 000mm sześciennych
30 dm szeście-30 000000mm sześciennych
wyraź objętość w m sześciennych
3 dm sześcienn-0,003m sześciennych
wyraż gęstość w kg/m szeście
0,6 dag/cm-0,6 0000 km/m sześcienny
wyraż gęstośc w g/cm sześcien
12 dag/m sześcienn - 0,0000012 g/cm sześcienny