Podane wydarzenia z dziejów walk o niepodległość Polski Wydarzenia dopasuj do dat i postaci i oblicz ile czasu minęło między poszczególnymi wydarzeniami.
Wydarzenia:
powstanie listopadowe, czasy Księstwa Warszawskiego, walka Polaków o wolność Węgier i innych krajów, powstanie styczniowe, Legiony Polskie we Włoszech
Daty:
1797, 1807-15, 1830-31, 1848, 1863-64
Postaci:
Józef Bem, Romuald Traugutt, Jan Henryk Dąbrowski, Emilia Plater, Józef Poniatowski, Józef Sowiński

Z góry dziękuje za odpowiedź :)

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T19:02:02+01:00
Powstanie Listopadowe - 1830-1831-Romuald Traugutt
Czasy Księstwa Warszawskiego - 1807 - 1815 - Józef Słowiński
Walka Polaków o wolność Węgier i innych krajów - 1848 - Józef Bem
Powstanie Styczniowe - 1863 - 1864 - Józef Poniatowski
Legiony Polskie we Włoszech - 1797 - Jan Henryk Dąbrowski
8 3 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T19:06:59+01:00
1797 - Legiony Poskie we Włoszech - Jan Henryk Dąbrowski
1807 - 15 czasy Księstwa Warszawskiego - Józef Poniatowski,
1830-31 Powstanie Listopadowe - Józef Sowiński
1848- Walka Polaków o wolność Węgier i innych krajów- Józef Bem
1863-64 Powstanie Styczniowe - Romuald Traugutt

Obliczenie czasu :
10-18lat - od 1797 do 1807-15
18-lat - od 1830-31 do 1848
16lat - od 1807-15 do 1830-31
16lat - od 1848 do 1863-64
67lat - od 1797 do 1863-64
33lata - od 1797 do 1830-31
51lat - od 1797 do 1848
33lata - od 1807-15 do 1848
49lat - od 1807-15 do1863-64
33lata - od 1830-31 do 1863-64
18 4 18
2010-01-23T19:12:55+01:00
1797 Legiony Polskie we Włoszech Jan Henryk Dąbrowski
1807-15 czasy Księstwa Warszawskiego Józef Poniatowski,
1830-31powstanie listopadowe Józef Sowiński Emilia Plater
1848 walka Polaków o wolność Węgier i innych krajów Józef Bem
1863-64 powstanie styczniowe Romuald Traugutt

Obliczenia ile czasu minęło między poszczególnymi wydarzeniami.
od 1797 do 1807-15 ----10-15 lat
od 1830-31 do 1848------18-31 lat
od 1807-15 do 1830-31------23-16 lat
od 1848 do 1863-64-------15 lat
od 1797 do 1863-64-------66 lat
od 1797 do 1830-31--------33 lat
od 1797 do 1848----------51 lat
od 1807-15 do 1848-----------51 lat
od 1807-15 do1863-64---56-49 lat
od 1830-31 do 1863-64--------33lat
4 5 4