Odpowiedzi

2010-01-23T18:56:25+01:00
1.
x-cena biletu dla osoby dorosłej
75%*x - cena biletu dla dziecka
x+75%*x=21zł
175%*x=21zł
1,75x=21zł/:1,75
x=12zł
75%*x= 9zł
Odp. Dziecko zapłaciło 9zł, a osoba dorosła 12zł.
2.
x-cena biletu normalnego
2/3x - cena biletu ulgowego
x+2/3x=210zł
1+2/3x=210
x=126zł
2/3x= 2/3*126=84zł
Odp. Bilet normalny kosztuje 126zł, a bilet ulgowy 84zł.
3.
x- cena biletu dla osoby doroslej
0,75x - cena biletu dla dziecka
3x + 5*0,75x = 81 zł
3x + 3,75x = 81zł
6,75x = 81zł/:6,75
x = 12zł
0,75x = 0,75 * 12 = 9zł
Odp: Cena biletu dla dorosłego wynosiła 12zł a dla dziecka 9zł.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T18:57:14+01:00
1)
x- cena biletu dla osoby doroslej
0,75x - cena biletu dla dziecka
x+0,75x = 21zł
1,75x = 21 /:1,75
x= 12zł
0,75x = 0,75 * 12 = 9zł
spr. 12zł + 9zł = 21 zł
Odp : cena biletu dla doroslego to 12 zł, dla dziecka- 9zł

2)
x- cena biletu normalnego
2/3x - cena biletu ulgowego
x+2/3x= 210zł
1 i 2/3* (5/3x)= 210 zł / *3/5
x= 210 * 3/5 = 126 zł
2/3x = 2/3 * 126 = 84zł
Spr. 126 zł + 84 zł = 210zł
Odp : cena biletu normalnego wynosila 126 zł, a ulgowego 84 zł.

3)
x- cena biletu dla osoby doroslej
0,75x - cena biletu dla dziecka
3x + 5*0,75x = 81 zł
3x + 3,75x = 81zł
6,75x = 81zł / :6,75
x = 12zł
0,75x = 0,75 * 12 = 9zł
spr. 3*12 + 5*9 = 36+45 = 81zł
odp: cena biletu dla doroslego wynosila 12 zl a dla dziecka 9zl

PS * = razy
/ - kreska ulamkowa